Балкан Сървисис внедри Atlantis ERP Financials в Емпорики Банк България

Александър Александровalexanderalexandrov

Българската консултантска компания Балкан Сървисис внедри ERP (Enterprise Resourse Planning) системата Atlantis ERP в Емпорики Банк България. Проектът е част от цялостна промяна на повечето системи на банката и се управлява от британската консултантска компания Accenture. Той включва модулите Accounts Payable, Accounts Receivable (включително издаване на фактури през уеб интерфейс в клоновете), Управление на активите и модул за ДДС. Системата е интегрирана с новата централна банкова система FlexCube и ТРЗ системата. Допълнително са реализирани Регистър на обезпеченията, Уеб базирана система за Credit Scoring, справки за управление на риска (CRR). Постигнато е високо ниво на автоматизация на процесите и пълно покритие на националните и международните счетоводни стандарти.

„Ние сме изключително доволни от прецизността, с която бяха мигрирани данните и процесите, без работата на банката да бъде прекъсвана. Екипът на Балкан Сървисис съобрази и специфичните ни изисквания за интеграция на Atlantis ERP с новата банкова система FlexCube и други системи на банката“ – заяви Христос Пантазис, COO на финансовата институция.

„Балкан Сървисис вече има богат опит от внедряването на Atlantis ERP Financials в банкови институции, запознати сме добре със специфичните процеси и потребностите на техните служители. Това ни позволи да осъществим проекта бързо, като едновременно с това спазим всички изисквания за сигурност и консистентност на информацията“ – обясни Филип Мутафис, управляващ партньор на Балкан Сървисис.

Повече за Емпорики Банк – България

Емпорики Банк – България ЕАД е основана под името Българска Инвестиционна Банка през 1994 г. от Европейската Банка за Възстановяване и развитие, група български банки и други акционери. През 1998 г. Емпорики Банк – Гърция придобива контролния пакет акции, а от 2003 г. тя вече притежава 100% от финансовата институция. През 2007 г. френската група Креди Агрикол (Le Groupe Crédit Agricole) придобива контролния пакет акции на Емпорики Банк – Гърция. Емпорики Банк – България ЕАД притежава пълен банков лиценз за извършване на банкови операции на територията на страната и в чужбина. Банката е член на Асоциацията на Търговските Банки в България, Българска Фондова Борса, Централен Депозитар, Конфедерацията на Работодателите и Индустриалците в България, Гръцкия Бизнес Съвет в България, Френско-Българската Търговска Камара и Американската Търговска Камара в България.

Повече за Балкан Сървисис

Балкан Сървисис ООД предлага консултантски услуги в сферата на приложенията за бизнес управление, с акцент върху ERP (Enterprise Resource Planning), BI (Business Intelligence) и CRM (Customer Relationship Management) сегментите. Компанията има отлични референции във финансовия сектор, а сред клиентите й са още Първа Инвестиционна Банка, Алфа Банк, УниКредит Груп, УниКредит Лизинг, Банка Пиреос, производствени, търговски предприятия и др. Ефективните бизнес решения, които внедрява компанията, са насочени към цялостна оптимизация на бизнес процесите и управлението на информацията.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *