Какво е акредитив

Писмено поето задължение на банка да плати определена сума пари на едно лице по нареждане и за сметка на свой клиент, ако това лице изпълни поставени му от банката условия. Документарният акредитив е форма на плащане, при която купувачът след предварително сключен договор с продавача нарежда на своята банка да обещае плащане на продавача, ако последният й представи документи, от които да се вижда: първо, че стоката е вече експедирана на адрес на купувача и, второ, че експедираната стока отговаря по вид, качество и количество на посочената в договора.

 

Тези документи могат да се обединят в следните групи: транспортни документи (товарителници и коносаменти), търговски фактури, застрахователни документи, консулски декларации, сертификати за произход на стоката, сертификати за качество и тегло. Документарният акредитив може да бъде отменяем и неотменяем. Ако продавачът бенефициент не познава банката на купувача, която е открила акредитива или няма доверие в нея, той може да поиска от своята банка да потвърди акредитива, т. е. и тя да поеме ангажимент за плащане, в случай че банката на купувача не плати сумата по до- говорената доставка.

 

Правилата и разпоредбите, регулиращи плащанията с документарни акредитиви, са регламентирани от Международната търговска камара в Париж и се съдържат в изданието й „Еднообразни правила и обичаи за документарния акредитив”.

 

Източник: kredit-consult.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *