Нараства значението на TCO при покупката на ИТ в компаниите у нас

alexanderalexandrov11Александър Александров

Собствениците и мениджърите на компании в България във все по-голяма степен взимат своите решения за инвестиции в корпоративни технологии, на база на показателя TCO (total cost of ownership – цялостната стойност на притежанието) и на качеството и производителността на решенията. Цената на покупка от друга страна има все по-малка тежест при подобни решения. Това са част от изводите от допитване на компанията Intel, проведено сред представители на водещи български системни интегратори през март 2009 година.

Според резултатите ключовите фактори при вземане на решение за инвестиция в информационни технологии в компаниите у нас, са total cost of ownership (35%), следван от качеството и производителността на технологиите (34%). Ключовите ИТ приоритети за българските компании са проектите за информационна сигурност, следвани от проекти за ИТ ефективност чрез интелигентно управление на технологиите (26%), сочи още проучването.
intel-total-cost-of-ownership-21
“Наблюдаваме положителна тенденция при отношението на българските компании към технологиите. Те все повече гледат общата стойност на притежание, качеството и производителността на своите ИТ покупки, синхронизирането на ИТ и бизнес инфраструктурата и прилагането на проекти за ИТ ефективност. Ние работим с нашите местни партньори в България, сред които е Асбис, за да предоставим на българските потребители последните технологичи иновации, които да им позволят не само да изпълняват краткосрочните си цели, но и да им предоставят база за продължителен растеж” – заяви Иринел Бурлою, Мениджър “Бизнес развитие” на Intel, за България.

Според проучването, днес българските компании имат склонност да заменят своето технологично оборудване по-често, отколкото в предишни години – 63% от бизнесите правят това на всеки 3 години, докато 29% осъвременяват своите технологии в срок между 4 и 6 години след придобиването. Само 3% от респондентите признават, че техни клиенти подменят своите технологии повече от 6 години след покупката.

Според представители на Intel, осъвременяването на ИТ оборудването носи ползи за всички сфери и помага за увеличаването на продуктивността. Те дават за пример замяната на център за данни, оборудван със 184 сървъра с едноядрени на възраст 4 години, с нови сървъри, базирани на новите процесори Intel Xeon 5500 processor series, като според тях инвестицията ще се изплати в рамките на осем месеца и ще доведе до още икономии след това. В този случай са необходими 21 сървъра за постигането на същата производителност, мястото, което машините ще заемат намалява с 89%, а годишните разходи за енергия спадат с 92%. „Това се изразява в спестяване на 83,000 щ. долара годишно от намаляване на потреблението на енергия и спестяване на 147,000 щ. долара от намаляване на разходите за софтуер и операционни системи – посочват от компанията.

Според участниците в проучването, в повечето от компаниите (49%), собствениците и мениджърите са директно ангажирани с взимането на решения за ИТ инвестициите. Тази тенденция показва, че българските собственици на фирми и изпълнителни директори все повече осъзнават важността на технологиите за общата ефективност на бизнес дейността. В следствие на това, 26% от системните интегратори посочват, че проектите за синхронизиране на ИТ и бизнес инфраструктурата са сред тези, за които техните клиенти са склонни да отделят най-много средства.

Според резултатите от анкетата, българските бизнесмени са склонни да вложат най-много пари за хардуер (44%) и за проекти за интеграция (18%). Само 3% от участниците смятат, че техните клиенти са склонни да отделят най-много средства за иновационни проекти. В същото време 69% от българските компании имат интерес да инвестират в “зелени” и екосъобразни технологии, но 42% от тях считат, че не могат да си го позволят.

intel-total-cost-of-ownership-1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *