Официална премиера на QlikView 9 в България

rojier_verhej-vice_president_qliktechАлександър Александров

QlikTech, най-бързо развиващата се компания за Business Intelligence (BI) в света направи официална премиера на своето решение QlikView 9 в София. От доставчика изразиха надеждата си, че BI продуктът ще бъде предпочетен от компаниите в България за сметка на традиционни доставчици като SAP Business Objects, Cognos и Oracle Hyperion. Според негови представители, QlikView 9 е предпочитана пред други BI системи, защото успява да осигури повече добавена стойност срещу половината от нормалните разходи, като внедряването може да стане за едва четвърт от времето, необходимо за решенията предлагани от конкуренцията.

“Традиционните играчи в областта на BI решенията не разполагат с асоциативните възможности на QlikView и бързата възвръщаемост на инвестицията. Затова очакваме да привлечем клиенти, които са останали недоволни от използваните от тях решения и на които им е омръзнало от неуспешни опити за въвеждане на скъпи BI решения” – каза по време на представянето Роже Верхей, регионален вицепрезидент на компанията. “QlikView вече предлага на компаниите, независимо от тяхната големина, един изцяло нов клас BI софтуер, с който бързо да получават отговор на своите въпроси, да имат нужната гъвкавост при вземане на решения за стратегически промени и да поддържат своето конкурентно предимство на пазара. Наближава края на ерата на античните и трудни за използване BI софтуерни решения”.

BI софтуерът представлява клас бизнес софтуер, насочен към оптимизиране на процеса по вземане на управленски решения. За разлика от ERP (Enterprise Resource Planning) системите или CRM (Customer Relations Management) продуктите, които са ограничени само до управление на входящите и изходящи процеси, BI приложенията играят съществена роля в оптимизацията на процеса по вземане на решения.

QlikView е решение от нов клас, което дава пълен контрол и свобода на бизнес потребителите да изследват своите данни и да получават отговорите, от които се нуждаят, за да предприемат необходимите действия. QlikView използва патентован “асоциативен анализ”, за да свързва данните от различни източници и използва технологията “in-memory” за бързи анализи и внедрявания.

Ключът към бързия растеж на QlikTech в световен мащаб е силната партньорска мрежа на компанията, състояща се от над 800 партньора по света. У нас партньор на компанията от около година е Балкан Сървисис, а тази седмица бяха представени и три нови партньора – ACT Soft, IBS Bulgaria и Paraflow Communications.

“Компаниите ще могат да открият предимствата на лесното за ползване решение QlikView и да разчитат на партньорите за успешно и навременно внедряване и професионализъм” – каза пред журналисти Надежда Динишева, регионален мениджър за партньорите на QlikTech. “Клиентите в България търсят инструмент, който е много по-бърз за интеграция и е много по-ефективен от ценова гледна точка спрямо традиционните BI предложения.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *