Още 80 студента са обучени по програмата на Алое Ко за партньорство с българските университети

alexanderalexandrov16Александър Александров

В рамките на партньорството между Висшето транспортно училище “Тодор Каблешков” и ERP компанията Алое Ко през последните две учебни години са обучени още 80 студента, като 50 от тях са преминали курса през настоящия семестър на учебната 2009 – 2010 г. Целта на сътрудничеството е младите хора да придобият практически знания в сферата на системите за управление на бизнеса.

“Реакциите на студентите са изключително позитивни. Уменията за работа с ERP софтуер вече са необходимост за професионалната реализация на младите хора и те оценяват възможността да придобият практически опит с такъв продукт. Важно е, че системата EnterpriseOne е достъпна и интуитивна, което я прави подходяща за целите на обучението. Студентите лесно усвояват новите знания” – разказва гл. ас. Емилия Вайсилова от ВТУ “Тодор Каблешков”.

За реализацията на програмата Алое Ко е предоставила на висшето училище лицензи за разработената от компанията ERP система EnterpriseOne, инструкции и материали, както и учебна база данни с примери. Обучението е в рамките на предмета “Автоматизирана обработка на икономическата информация” за специалностите “Икономика на транспорта” и “Икономика на транспортната фирма”. По време на лекциите и упражненията студентите се запознават с примери от практиката и решават реални задачи с помощта на системата. Повече информация за партньорството е достъпна на адрес: http://erp.bg/News/Partnership_Aloe_Ko_universities.aspx

EnterpriseOne е сред първите български системи за управление на бизнеса от клас ERP. Тя обхваща управлението на всички бизнес процеси в организацията – маркетинг и продажби, производство, складово стопанство и снабдяване, счетоводство и финансова отчетност. Системата се характеризира с наличието на единна база данни, общи правила и процедури, функционална всеобхватност на процесите и възможност за гъвкава реакция при промени.

Повече за Алое Ко

Алое Ко е един от първите български разработчици на системи за управление на бизнеса, с над 16 годишен опит в разработката, внедряването и поддръжката на такива продукти. Компанията има специфичен опит и завършени проекти в сегментите хранително – вкусова промишленост, текстил, печатарска индустрия, хардуерна индустрия, строителство и строителни материали, търговия, недвижими имоти, застраховане, хотелиерство, филмопроизводство, транспортна дейност и реклама. В Алое Ко работят 15 висококвалифицирани специалисти, включително екипи за внедряване, за техническа поддръжка, за гореща телефонна и онлайн поддръжка. Повече информация за компанията и за предлаганите от нея продукти и услуги можете да откриете на адрес: http://erp.bg/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *