Приложение за анализ на телефонните разговори от Балкан Сървисис

qlikview_logoАлександър Александров

Българската консултантска компания Балкан Сървисис представи ново приложение за анализ на телефонните разговори, базирано на Business Intelligence софтуера QlikView. Инструментът е свободно достъпен за всеки, заедно с демо версия на QlikView за 15 дни работа (дните може да са непоследователни) и могат да бъдат изтеглени от http://businessintelligence.bg/.

Приложението предоставя богати възможности за анализ на детайлните и обобщени месечни справки от мобилните оператори. В рамките на минути всяка компания/потребител може да зареди собствените си данни и да направи разнообразни анализи с цел контрол и оптимизиране на разходите си за GSM. Част от анализите включват:

Оптимизиране на тарифните планове за всеки телефонен номер;
Лесен контрол за надвишени лимити;
Използвани услуги с добавена стойност;
Анализ и оптимизиране на разходите по направления – мобилен интернет, роуминг, международни разговори и др.;
Анализ с помощта на графики и таблици на проведените обаждания от служителите, цената на разговорите и продължителността им, да бъдат анализирани разходите по отдели и длъжности, часове и дни от седмицата.

Направени са различни справки в табличен и графичен вид, като са използвани възможностите на една мощна Business Intelligence технология от ново поколение.

Развитието на корпоративните комуникации и появата на разнообразни нови услуги, сред които мобилен Интернет достъп, алтернативни телефонни оператори, софтуерни телефони, системи за обединени комуникации, решения от типа GSM гейтуей и др. през последните години увеличиха многократно избора и усложниха критериите за избор на услуги за мениджърите. Разработеното от Балкан Сървисис приложение отговаря именно на тази необходимост, предоставяйки на мениджърите бърз и лесен достъп до детайлна информация в удобен вид за разходи за услуги от мобилните оператори. По желание на потребителите Балкан Сървисис може да доразвие продукта, съобразявайки го с използваните от конкретната компания комуникационни услуги, като са планирани и нови версии на решението в които ще бъдат добавяни нови справки и анализи.

В следващата версия ще бъде добавена и нова функционалност за изчисление и визуализация на „Ключови показатели“ които да дават в удобен за потребителя вид и на един екран всички важни показатели, като например брой карти, месечен разход, брой номера с надвишени лимити, сума на надвишените лимити, сума на месечните такси и други.

Повече за Балкан Сървисис

Балкан Сървисис ООД предлага консултантски услуги в сферата на приложенията за бизнес управление, с акцент върху ERP (Enterprise Resource Planning), BI (Business Intelligence) и CRM (Customer Relationship Management) сегментите. Ефективните бизнес решения, които внедрява компанията, са насочени към цялостна оптимизация на бизнес процесите.
Продуктовото портфолио на компанията включва Atlantis ERP – цялостно решение за планиране и управление на фирмени ресурси, QlikView Business Intelligence – решение за Reporting, ad-hoc анализ и Key Performance Indicators (KPIs), Microsoft CRM – цялостно решение  за управление връзките с клиенти, IT поддръжка и услуги, Изготвяне и управление на Европейски Проекти и др. Сред областите, в които Balkan Services се специализира, са още одит на информационни системи, специализирани решения в сферата на строителството, застрахователния бранш, факторинг и лизингови компании.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *