Центърът за данни Датикум внедри free cooling система

alexanderalexandrov2Александър Александров

Българският център за данни Датикум внедри нова охладителна система, която работи чрез иновативната технология free cooling, отличаваща се с висока енергийна ефективност. Датикум е първият дейта център в региона, който използва околната среда за охлаждане. Внедряването на инсталацията е започнало през октомври и е завършило успешно преди две седмици.

„Нашият стремеж е да развиваме център за данни Датикум съобразно най-новите тенденции в сферата на енергийната ефективност и отговорното отношение към околната среда. Новата free cooling система е част от цялостната политика на компанията ни и се радваме, че след като станахме първия български център за данни, покриващ изискванията на Ниво 4 на TIA, сме и първия център в региона, в който работи иновативната технология за охлаждане“ – посочва Росен Маринов, изпълнителен директор на Датикум.

Новата система използва флуид, който преминава от центъра към външното пространство и се охлажда от околната среда, след което се връща обратно. Така се използват естествените предимства на климата в България, който се характеризира с голям брой дни в годината с ниски температури. Официално проучване сочи, че в 70% от времето в годината външната температура е достатъчно ниска, за да се използва за охлаждане, чрез free-cooling система. През зимните часове тази технология се използва на 100 процента, а през останалото време центърът работи на смесен режим.

„Инвестициите и усилията в управлението на подобни енергийно ефективни проекти са по-големи, но често мениджмънтът на компаниите, стремейки се към бързо увеличаване на печалбите си, подценява предимствата им. Гигантите в бизнеса на телекомуникациите често сменят собствеността си или се подготвят за такава смяна, което заставя управляващите да не правят големи инвестиции с дълъг срок на възвръщаемост, каквито са проектите от този тип. В резултат цялото общество плаща по-скъпи услуги. Горд съм, че имам честта да управлявам Датикум и да взимам отговорни решения в полза на клиентите ни, околната среда и обществото“ – добави Маринов.

На практика новата технология решава ключов проблем във функционирането на всеки център за данни – високото енергопотребление на климатичната система, която е най-сериозният консуматор в комплексите от този тип. Същевременно тя е от критично значение, тъй като сървърните системи генерират огромно количество топлина. Free cooling технологията включва няколко различни метода за намаляване на разходите за енергопотребление – освен, че консумира по-малко ток, тя минимизира работата на паро – овлажнителите, елиминира екстремумите и постига лесен контрол на константна температура. Обединени, всички тези фактори водят до значително намаляване на енергопотреблението на центъра и съответно по-малко генерирани вредни емисии в атмосферата.

„Според проучване по заявка на Конгреса на САЩ, направено през август 2007 година центровете за данни потребяват 1,5% от произвежданата ел. енергия, което е много повече от всички телевизори например. През 2011 г. се прогнозира делът да достигне колосалните 3%. С оптимизации в центровете за данни и консолидация на оборудването на бизнеса в такива центрове, само на територията на САЩ могат да се редуцират 47 милиона тона CO2 годишно и американската икономика да пести по 5.1 милиарда долара годишно. Именно, поради този факт част от дейта центровете инвестират, за да бъдат „green”. Датикум е вече част от семейството на Green Data Centers. Цялото население на земята е заплашено от безотговорното отношение на бизнеса към околната среда и проблема с глобалното затопляне. Именно бизнесът е клиент на центовете за данни и Датикум е вече готов да посрещне всеки отговорен към околната среда и бизнеса си мениджър” – сподели Росен Маринов.

Повече за Датикум

Центърът за данни Датикум, който е част от Сирма Груп Холдинг (http://sirma.bg), функционира от 2008 г. и е единственият в България, покриващ изискванията за Ниво 4 на международната стандартизация на TIA. Датикум предоставя услугите си на компании от всякакъв ранг – от малки български фирми, до водещи международни корпорации, като Cisco Systems, NBA и B-Process. Клиентите на центъра получават редица предимства, включително значителното понижаване на разходите за съхранение на фирмените сървъри, в сравнение с използването на собствено помещение, по-голяма надеждност, както и защита на информацията. Датикум е одобрен от БНБ за съхранение и разположение на банкова информация и системи, както и от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), за съхранение и разположение на информация и системи издаващи универсални електронни подписи, цифрови сертификати и работа с лични данни.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *