Велокс изгради нова мрежова инфраструктура и кол център на Поликлиника България

Българският системен интегратор Велокс реализира комплексен проект по изграждането на цялостната мрежова инфраструктура на Поликлиника България. В рамките на проекта са изградени корпоративната мрежа и надеждна безжична мрежа, инсталирано е висококачествено оборудване, както и решение от типа UTM (Unified Threat Management – унифицирано управление на заплахите) за обезпечаване сигурността на медицинската институция.   Специалистите на…

Виж повече