Парцели – избор, закупуване/продажба и въвеждане в експлоатация!

Парцели – на пръв поглед една доста добра и изгодна инвестиция, която има доста уловки около себе си обаче! На първо място избора на подходяща земя за целите на инвестицията е изключително ключов. На второ място самата покупко-продажба, независимо дали сте купувача или пък продавате парцел има своите правни рискове. И не на последно трето…

Виж повече