Според водещата финансова агенция ЕОС Матрикс времето е решаващ фактор за успеха при събирането на вземания

ЕОС Матрикс е специализирана агенция за събиране, управление и изкупуване на вземания. Тя оперира на българския пазар от повече от 15 години. Част е от финансовата група EOS Group, която предава своя над 43-годишен опит в събиране на вземания и над 30-годишен опит в изкупуване на вземания на своите над 60 дъщерни компании, базирани в…

Виж повече