Автоматичните пощенски станции на Еконт увеличават ръста си в доставките на пратки

Ръст в използването на Автоматични пощенски станции (АПС) отчита куриерската компания Еконт. Интересът към иновативната услуга нараства на практика на ежедневна база, въпреки че тя е относително нова за страната ни. Автоматичните станции представляват устройства, подобни на банкомати, чрез които клиентите на Еконт могат сами да изпратят или да получат пратки, без да общуват със служител на куриерската компания. Средният месечен ръст в броя на пратките, изпращани и получавани чрез тях, през последното тримесечие е 20 процента.

„Внедряването на иновации винаги е било важна част от дейността на Еконт, в стремежа ни да предложим по-качествена услуга. През годините ние интегрирахме нашата система с най-популярните платформи за електронна търговия и станахме предпочитана куриерска компания на онлайн магазините. Улеснихме изпращането на парични преводи от нашите клиенти, както и възможността те да изпробват закупените онлайн продукти направо в офисите ни. Днес светът навлиза в епохата на Internet of Things и автоматизираните пощенски станции са чудесен пример за предимствата на тази технология и нейния потенциал да подобри живота ни хората. Радващо е, че Еконт е част от тази нова технологична вълна, а нарастващото използване на автоматизираните станции показва, че сме на прав път и клиентите ни оценяват ползите от това нововъведение“ – споделя Христо Атанасов, мениджър на проекта.

Сред основните причини за нарастващия интерес към Автоматични пощенски станции са тяхното непрекъснато работно време, достъпните локации, сигурността и дискретността при работата с тях. Влияние оказва и разрастването на мрежата от АПС точки на Еконт, която вече включва 16 такива устройства в градовете София, Русе, Стара Загора, Червен Бряг, Плевен, Севлиево, Враца, Шумен, Варна, Пловдив и Перник. В близко бъдеще предстои техният брой да достигне общо 43.

Устройствата, използвани от Еконт, са създадени от австрийска компания – производител на банкомати и банкови сейфове. АПС са също толкова сигурни, надеждни и устойчиви. Те са защитени от външна намеса и работят независимо дали имат достъп до интернет, като съхраняват локално информацията за пратките и я актуализират винаги, когато са свързани към мрежата. Изключително лесни са за употреба дори от хора без технически познания. Намират се на удобни локации – в бензиностанции, закрити пазари и други лесно достъпни точки. Цената за използването на този тип устройства е с 10% по-ниска от тази в тарифата на Еконт за куриерски и пощенски услуги.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *