Автопаркът като начин за успешен бизнес

 

Факт е, че днес технологиите имат огромна роля за създаването на един ефективен бизнес. Всеки ден човечеството става свидетел на нови и нови открития, които имат за цел да намалят човешките усилия и да сведат възможността за грешки до минимум. И това се случва във всички сфери на живота. Точно такъв е и случаят с една по-специфична дейност – управление на автопарк.

С появата на технология за управление на автопарк, с цифровите решения и софтуер, начинът на работа е по-различен, по – ефективен и по- успешен, а собствениците и мениджърите имат възможност да оптимизират всички свои операции наведнъж.

От избирането на подходящи маршрути, планирането на графика на шофьорите, анализирането на маршрути, измерването на ефективността, дори проследяването на поведението на водача и неговите навици, технологиите в автомобилния парк могат да помогнат за премахване на непродуктивните практики.

Наред с това мениджърите на автопарка имат важни задачи, които са неразделна част от качествената поддръжка:

Мениджърът е отговорен да знае всички подробности, като например кое превозно средство ще бъде взето от кой водач, по кое време. Важно е да има дневник, който да бъде подписван от водачите ежедневно и който трябва да включва подробности като име на водача, дата, брой превозни средства, които кара и времето, когато са тръгнали и са се върнали.

За щастие сега дигиталните записи и бележки дават по-голяма свобода и гъвкавост за контрол и управление. Наред с информация за водача трябва да се знае също:

– състояние на превозното средство, което помага да се предвидят всички механични проблеми;

пробегът преди и след ремонт и съответно извършване на редовна поддръжка, подробна история на поддръжката като дата на последната смяна на маслото за всички превозни средства от флота;

– състояние на гумите и налягане;

– общи маршрути, по които се превозват превозните средства и алтернативни маршрути, които могат да избегнат интензивния трафик

Създаване на фирмена политика

От поддържането и ремонта на превозно средство до планирането и проследяването на маршрута, компанията винаги трябва да има формат за изпълнение на всички такива задължения. Политиката на компанията трябва също да включва критерии за стимули и бонуси, да показва ясно кое е приемливо и очаквано, но и какво не е позволено на служителите.

Но само фирмена политика не е достатъчна. Много важна е и комуникацията между мениджмънта, шофьори и персонал. Важно е те да са добре запознати със своите задължения и политиките, които компанията следва, при използването на превозни средства.

И не на последно място – да има политика за поддържане на по-екологичен флот, който минимизира емисиите, както и намалява разходите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *