Актуалните блокчейн регулации и децентрализираните бизнес модели влизат в програмата на първата българска магистратура по блокчейн

Най-актуалните регулации в областта на блокчейн, както и децентрализираните бизнес модели ще бъдат включени в програмата на първата българска магистратура по блокчейн – „Бизнес и дигитална трансформация – блокчейн иновации“. Това стана ясно при публикуване на най-новите промени в учебната програма на магистратурата.

 

Това е единствената у нас и една от първите в Европа магистърски програми в тази перспективна област. Тя е създадена от водещи технологични експерти, в партньорство с ВУЗФ София, а нейното второ издание предстои тази есен. Сред основните предимства на магистратурата е, че тя се води от ключови лектори от бизнеса и в условия, много близки до реална бизнес среда.

 

В обновената лекционна програма за второто издание се включват общо две учебни направления – Основи на блокчейн екосистемите и Практически приложения на блокчейн решенията.

 

Първото от тях включва обширна информация за предимствата на технологията спрямо централизираните системи, какви са ограниченията и рисковете при използването на блокчейн, както и последните регулаторни инициативи в областта. В рамките на това направление обучаващите се ще се запознаят още с основите на смарт контрактите (примери, стойност и какво ще променят) и рамката за оценяване на необходимостта и ползите от технологията.

 

Второто направление обхваща областите на приложение на блокчейн решенията и конкретни примери от практиката. В тази част магистратурата ще представи кои са новите начини на организация на бизнес процесите чрез блокчейн и кои са наличните технологични инструменти и инфраструктура. Студентите ще се запознаят с основите на STO (Security Token Offering), както и с бизнес моделите на принципа на децентрализацията.

 

„След успешното първо издание на блокчейн магистратурата и тази година отчитаме засилен интерес. Включването на нови лектори от бизнес средите, включително едни от най-значимите експерти в бранша и разширяването на лекционната програма ще добавят още по-голяма стойност към обучението. Това прави магистратурата най-добрия начин да стартираме кариера или собствен бизнес в перспективната област на блокчейн технологиите” – заяви Веселин Боянов, създател на магистратурата. Повече информация за кандидатстването в нея е достъпна на адрес http://bdt.vuzf.bg/.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *