Алое Ко стартира програма за партньорство с българските университети

alexanderalexandrov5Александър Александров

Българският разработчик на системи за управление на бизнеса Алое Ко предлага партньорство на всички висши учебни заведения в страната за следващата учебна година. В рамките на своята програма за сътрудничество с висшето образование компанията предоставя на университетите безплатни лицензи за разработената от нея ERP (Enterprise Resource Planning) система EnterpriseOne, обучение за преподаватели, както и учебни материали, упражнения и готова база данни с примери от практиката.

Екипът на компанията е убеден във важността на обучението в сферата на ERP у нас. Предвид нарастващото значение на този клас решения за бизнеса, познанието за тях вече се превръща в ключов елемент от програмата на редица специалности в сферата на информационните технологии, бизнес управлението, маркетинга, финансите и икономиката. “Такова обучение би допринесло за добиването на практически опит, който е съществен в съвременната икономическа среда, тъй като управлението на бизнеса вече е немислимо без софтуерни продукти. Считаме, че знанията за ERP ще са от голяма полза на младите хора в бъдещата им професионална практика” – коментира Иван Аржентински, управител на Алое Ко.

Компанията има вече успешно реализирано партньорство с Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“. Инициативата е стартирала в началото на учебната 2007 – 2008 година и има за цел студентите да придобият умения в сферата на системите за управление на бизнеса. Обучението влиза в рамките на предмета „Автоматизирана обработка на икономическата информация“, който се преподава за специалностите „Счетоводство и контрол“ и „Икономика на транспортната фирма“ към ВТУ „Тодор Каблешков“.

EnterpriseOne е една от първите български системи за управление на бизнеса от клас ERP. Тя включва управлението на всички бизнес процеси в една стопанска организация – от маркетинга и продажбите, през производството, складовото стопанство и снабдяването, до счетоводството и финансовата отчетност. Именно нейната всеобхватност, както и достъпният интерфейс я правят подходяща за учебни цели.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *