Алое Ко създаде POS решение за своята ERP система EnterpriseOne

alexanderalexandrov7Александър Александров

Българският разработчик на бизнес софтуер Алое Ко създаде POS решение, позволяващо на ERP системата EnterpriseOne да бъде интегрирана с дейността на обекти за търговия на дребно. Софтуерът решава редица оперативни задачи, свързани с плащания в брой, работа с касов апарат, отчитане на продажби при цени с ДДС, печатане на фискален принтер и работа с карти. Решен е и проблемът със съответствията при цените със и без ДДС. POS решението е разработено в отговор на многобройни запитвания от клиенти, които избират ERP системата EnterpriseOne, но имат нужда и от решение за управление на дейността в магазините си.

„Все още много от ERP системите нямат подобен модул и нашата цел е да отговорим на една реално съществуваща нужда на пазара“ – посочва Иван Аржентински, управител на Алое Ко – „Ключовите предимства на интегрираното онлайн решение за магазини пред използването на отделна касова програма са във възможността за онлайн следене на наличностите, еднократното въвеждане на зареждането на стоки, централизираното управление на клиентските картони, както и възможността за проверка за наличности по другите складове и магазини. Освен това чрез POS решението могат лесно да се интегрират допълнителни офисни (CRM) дейности – задачи, контакти и др.“

Едно от най-големите предимства е, че с внедряването на POS решения в магазините отпада нуждата от администриране на отделни програми, с техните бази данни, както и нуждата продажбите да се импортират някъде, тъй като те се въвеждат директно в базата. Всички кодове на стоки също са в централна база и няма нужда да се уеднаквяват ръчно, а смяната на цените може да се управлява централизирано и не зависи от процесите на импрот/експорт/обмен на данни. Друго удобство е, че EnterpriseOne позволява новите клиенти да се създават автоматично по Интернет, само по ДДС номер. Решението е подходящо за търговски вериги от всякакъв тип.

Ето повече информация за EnterpriseOne

EnterpriseOne е една от първите български системи за управление на бизнеса от клас ERP. Тя включва управлението на всички бизнес процеси в една стопанска организация – от маркетинга и продажбите, през производството, складовото стопанство и снабдяването, до счетоводството и финансовата отчетност. По отношение на функционалностите системата се конкурира успешно не само с други български продукти от този клас, но и с тези на големите чуждестранни разработчици, добавяйки към автоматизацията на бизнес процесите и мощни средства за анализ. EnterpriseOne се характеризира с наличието на единна база данни, общи правила и процедури, функционална всеобхватност на процесите, гъвкава реакция при промени и информационна свързаност на всички специалисти в компанията.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *