Антиподес внедри ERP / CRM софтуерна система в ЕнергоСервиз

Българската софтуерната компания Антиподес внедри бизнес софтуерното решение Antipodes.Cubes в компанията за ядрена автоматика ЕнергоСервиз АД. Antipodes.Cubes представлява напълно функционална ERP/CRM (Enterprise Resource Planning / Customer Relationship Management) система, базирана на визуалния инструмент за моделиране на бизнес процесите Workflow Architect.

“Новата система подобри значително комуникацията в рамките на компанията ни и улесни колективната работа по проекти. Освен това проследяването на изпълнението на задачите от всеки един участник в проектите е много по-лесно. Намалена е и зависимостта от факс комуникация, както и обемът на прикачени файлове, които се изпращат по електронна поща и преди водеха до препълване на пощенските кутии“ – разказва Еким Екимов, Технически директор в ЕнергоСервиз АД. Като други важни предимства той посочва уеб-базираният интерфейс на Antipodes.Cubes, достъпен от всеки браузър, подобреното отчитане и анализ на отработените часове по различните задачи и проекти, както и пълният контрол и отчетност за работата по проекти и задачи, включително за финансовата информация, графиците, етапите, файловете, материалните и човешките ресурси. Цялата информация за контрагентите и служителите също е централизирана и достъпът до нея от оторизирани потребители е значително улеснен.

Antipodes.Cubes е напълно интегрирано със системата за управление на качеството в компанията. Решението е внедрено с интерфейси на български и на английски език, а проектът включва един сървърен и 25 клиентски лиценза. Системата поддържа най-масовите интернет браузъри, както и основните мобилни операционни системи. Към нея е мигрирана и съществуващата в ЕнергоСервиз SQL база данни. Новият модул „Логистика” замества централизирано използването на множество разхвърляни xls файлове и прави автоматична връзка със счетоводния и финансов модул. В рамките на проекта са внедрени още софтуерните модули „Сервиз и поддръжка“, „Управление на проекти“, „Доставки, продажби и дистрибуция“, „Управление на складово стопанство“, „Прогназиране и планиране на дейността и процесите във фирмата“, „Управление на отношенията с клиентите“, „Управление на документите“, „Справки, анализи, отчети, статистика на бизнес резултати и дейности“, както и „Управление на човешките ресурси“. Дейността на компанията е дефинирана чрез отделни бизнес процеси, всеки от които има собствена структура, задачи, отговорници на задачите, краен срок и разнообразни други параметри. Задачите са свързани със съответните бюджет, материални ресурси и фирмени документи, а Antipodes.Cubes позволява лесно да бъдат добавени нови задачи и процеси, както и визуално редактиране на съществуващите.

“Новата система позволява много по-гъвкав контрол върху достъпа до разнообразна информация във фирмата и значително намалява нуждата от използването на хартия, както и необходимите пространства за съхранението на хартиени документи. Фактът, че е Linux базирана пък я прави по надеждна и сигурна, устойчива на вируси и атаки, по-лесна за разширяване и платформено независима” – добавя Екимов.

Повече за Антиподес ООД

Антиподес ООД е български разработчик на бизнес софтуер, основан през 1999 г и наложил се като една от най-успешните ИТ компании в България. Предлага цялостни решения за бизнеса, включително системи от клас BPM (Business Process Management), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationships Management), консултации, поддръжка и други услуги с добавена стойност. Компанията има множество престижни български и международни награди. Нейни клиенти са водещи организации от Европа, Северна Америка и Азия. Повече информация за Антиподес е достъпна на адрес: http://www.antipodes.bg/bg/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *