Атанас Киряков ще вземе участие в дискусия за иновациите и развойната дейност в България

Атанас Киряков, световно признат технологичен визионер в областта на семантичните технологии и изкуствения интелект, ще се включи в организираната от Министерството на образованието и науката дискусия с представители на Комитета за научна и технологична политика на ОИСР (Организация за икономическо сътрудничество и развитие – Organisation for Economic Co-operation and Development). Дискусията ще се състои в рамките на предстоящата мисия на Комитета за научна и технологична политика на ОИСР в София. Тя ще бъде част от техническите прегледи, на които е подложена България във връзка с кандидатурата ѝ за членство в Организацията.

Мисията на Комитета за научна и технологична политика ще се проведе в периода 18 – 19 декември 2023 г. и ще постави фокуса върху силните и слабите страни на цялостната национална иновационна екосистема в България, както и върху целите и националната стратегия на правителството.

Самата дискусия ще се състои на 18 декември от 11:00 часа в сградата на Министерството на образованието и науката. Те щя бъде на тема „Публична подкрепа за иновациите, изследователската и развойна дейност на бизнеса, включително данъчни кредити, стимули за бизнес изследвания и развойна дейност, технологичен трансфер и стартъп екосистема“.

Атанас Киряков е сред дългогодишните ръководители на „Сирма Груп Холдинг“, както и основател на една от най-успешните български технологични компании Сирма ЕйАй, оперираща под бранда „Онтотекст“, която през годините е реализирала множество изследователски и развойни проекти и е превърнала разработените от нея иновации в успешни бизнес продукти и решения, разпознаваеми в целия свят.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *