Атос оптимизира снабдяването на клиентите на Търговска Лига-НАЦ

Атос България успешно внедри технологична платформа за оптимизация на процеса за снабдяване на аптеки от Търговска Лига-Национален Аптечен Център АД. Новото решение, което вече се използва от 30 клиента на Търговска Лига, е базирано на продуктите на SAP, с централна база данни и позволява на аптеките-клиенти на Търговска Лига да извършват поръчки на лекарства и да управляват продажбите си като използват технологичната платформа на принципа “плащаш, за да използваш”.

Решението предоставено от Атос България включва модул за продажба на реимбурсирани лекарства от НЗОК с поддръжка на всички необходими данни за извършената продажба и модул за свободна продажба на лекарства в аптеките. Новата интеграция позволява централизирано поддържане на ценови листи за няколко аптеки собственост на един фармацевт, както и поддръжка и актуализация на позитивен списък и рецептурни книжки.

„Интегрираното от нашия екип решение позволява оптимизация на наличните количества лекарствени продукти в аптеките, клиенти на Търговска Лига. Благодарение на разработеното от Атос SAP решение, клиентите разполагат с по-голям оборотен капитал, тъй като то позволява по-добро планиране и осигуряване единствено на необходимите продукти без излишно презапасяване” – сподели Веска Давидова, управител на Атос България – „Чрез новата платформа аптеките ще могат да автоматизират не само голяма част от административните дейности по въвеждане на поръчки за доставка, фактури, осчетоводяване, но също и процесите по извършване на справки към регулаторни органи и анализи на реализираните продажби.”

Решението на Атос България позволява интеграция с НОИ за проверка на осигурителния статус, интеграция с НЗОК за предоставяне на информация за издадените фактури и интеграция със SAP ERP системата на аптеките за автоматично осчетоводяване на движенията с лекарствените средства. Внедрената от Атос платформа поддържа интеграция и със SAP ERP системата на Търговска Лига, което позволява автоматично въвеждане на поръчки за доставка на база извършени продажби в аптеката и автоматично осчетоводяване на фактурите за закупуване на лекарства от аптеките.

„Доволни сме, че с новото решение ще можем да предоставим модерна информационна платформа за управление на складовите наличности и продажбите на нашите клиенти и да облекчим работата на магистър-фармацевтите като спестяваме време. Това ще позволи на фармацевтите да бъдат по-полезни на пациентите с професионални консултации спрямо нуждите на всеки един, посетил аптеката” – сподели Таквор Бохосян, изпълнителен директор на Търговска Лига.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *