Балкан Сървисис внедри Business Intelligence системата QlikView в Multirama

alexanderalexandrovАлександър Александров

Българската консултантска компания Балкан Сървисис завърши Business Intelligence проект в технологичната търговска верига Multirama. В рамките на проекта са внедрени 15 лиценза на BI решението QlikView и е осъществена интеграция с работещата при клиента ERP (Enterprise Resource Planning) система Atlantis, също внедрена от Балкан Сървисис. Екипът на консултантската фирма е извършил и редица доработки към Business Intelligence решението, които отговарят на нуждите на Multirama от оптимизиране работата на служителите и по-качествено обслужване на клиентите на веригата.

Едно от големите предимства на новата система е улесненият достъп на крайните клиенти до нея. Това става посредством разработен от Балкан Сървисис на базата на QlikView продуктов каталог, който е достъпен в търговските обекти на веригата. Приложението улеснява търсенето на различни стоки, както и тяхното сравнение, според цена или характеристики, а освен това дава информация за складовите наличности на съответния продукт.

„Multirama функционира в един изключително динамичен сектор и предлаганите от компанията продукти варират от настолни и мобилни компютри, компютърна периферия и мрежово оборудване, през мобилни телефони, софтуер, игри и гейм аксесоари, фототехника и консумативи. В този сегмент нови продукти и цели продуктови категории се появяват всеки месец, което прави много трудно задоволяването на всяко специфично желание на клиентите ни. Затова ние имахме нужда от решение, което да гарантира бързия и лесен достъп на търговските служители и клиентите до желаните продукти, да им позволява за кратко време да сравняват характеристиките на различни стоки и да открият желания от тях продукт. Радвам се, че Балкан Сървисис ни предоставиха такова решение, както и че се съобразиха със специфичните нужди на компанията ни при този проект“ – посочва Мария Синигерова, маркетинг мениджър на Multirama.

Повече за Балкан Сървисис

Балкан Сървисис ООД (http://balkanservices.com/) предлага консултантски услуги в сферата на приложенията за бизнес управление, с акцент върху ERP (Enterprise Resource Planning), BI (Business Intelligence) и CRM (Customer Relationship Management) сегментите. Ефективните бизнес решения, които внедрява компанията, са насочени към цялостна оптимизация на бизнес процесите. Продуктовото портфолио на компанията включва Atlantis ERP – цялостно решение за планиране и управление на фирмени ресурси, QlikViewBusiness Intelligence решение за reporting, adhoc анализ и Key Performance Indicators (KPIs), Microsoft CRMцялостно решение за управление връзките с клиенти, IT поддръжка и услуги, Изготвяне и управление на Европейски Проекти и др. Сред областите, в които Balkan Services се специализира, са: одит на информационни системи, специализирани решения за производствени предприятия, дистрибутори и търговци на едро, ритейл компании, финансови институции и др.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *