Балкан Сървисис внедри Business Intelligence система в дистрибуторската компания АБВ

Българската консултантска компания Балкан Сървисис внедри Business Intelligence системата QlikView в дистрибуторската компания АБВ ООД, гр. Свищов. Първата фаза на проекта е реализирана за един месец, като след внедряването системата използва информация за продажбите от системата на Дейта плюс и предоставя възможност за разнообразни справки и анализи за продажбите по видове стоки, обекти, марки, наличности, обръщаемост, свързани продажби, продажби по време и клиентска кошница. Основно предимство на системата е бързината на работа и обработката на голям обем данни, за секунди в реално време.

 

Системата решава редица проблеми, свързани с оперативните справки и позволява на мениджърския екип да получава актуална информация за продажбите, маржа, печалбата, събираемостта на парите и други. Актуализирането на данните става на всеки два часа, освен това на всеки цикъл се изчислява ново салдо по клиент, доставчик, средна доставна цена, наличности, движения на стоки по период и други.

 

„Business Intelligence решението внедрено от екипа на Балкан Сървисис ни дава възможност да взимаме цялостни решения, да сме по-адекватни, да планираме и управляваме правилно фирмените си ресурси. BI ни позволява да бъдем конкурентноспособни в тази трудна и предизвикателна пазарна ситуация, да оптимизираме разходите и складовите наличности и едновременно с това да задоволяваме възможно най-добре и качествено нуждите на клиентите” – сподели Виолета Апостолова, управител на АБВ ООД.

 

Предстои и втора фаза на проекта, в която фокусът ще падне върху финансовите справки като например ОПР, оборотен капитал и други.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *