Балкан Сървисис внедри Qlik View в Данон Сердика

alexanderalexandrovДанон Сердика и българската консултантска компания Балкан Сървисис завършиха успешно проект по внедряването на Business Intelligence продукта QlikView, на база на който бе изградено решението за reporting и бизнес анализи. Системата обезпечава ежедневните оперативни справки за продажбите на клиента, заменяйки използваните до момента OLAP cubes.

Данон Сердика е лидер на българския пазар на свежи млечни продукти. Компанията разполага с широка търговска мрежа, покриваща цялата страна, а предлаганият от нея асортимент включва 5 марки и около 40 висококачествени продукти. Тази мащабна търговска дейност, както и политиката на компанията да съчетава европейските стандарти на DANONE Group със спецификата и условията на българския пазар, налагат нуждата от надеждно решение за анализ на постъпващата информация за продажбите. QlikView напълно отговаря на тази необходимост, като позволява справките да бъдат изготвяни много по-лесно и дава много допълнителни възможности за гъвкав и лесен анализ на информацията за продажби, финанси и други. Приложението е интегрирано със съществуващата във фирмата оперативна система – Тонеган.

„Внедряването на QlikView ни помогна да разширим погледа си върху продажбите, позволявайки на всеки служител да получава веднага необходимите му справки за конкретен продукт или период. Доволни сме от бързината и професионализма, с които Балкан Сървисис осъществи проекта, както и от начина, по който екипът на компанията отговори на нашите специфични изисквания“ – заяви Александър Иванов, IT мениджър в Данон Сердика и ръководител на проекта.

Повече за Балкан Сървисис

Балкан Сървисис ООД предлага консултантски услуги в сферата на приложенията за бизнес управление, с акцент върху ERP (Enterprise Resource Planning), BI (Business Intelligence) и CRM (Customer Relationship Management) сегментите. Компанията има сериозен опит в сегмента на млекопреработвателната промишленост, а сред клиентите й освен Данон България, са още млекопреработвателните предприятия Тирбул, ОМК, Мевгал, Дарко и EVGA, дистрибуторски и производствени компании като Амперел, Елгека–Ферфелис, Стандарт 17, София Мел, Palirria, Федон, CBA Асет Мениджмънт, верига магазини ДАР и др. Ефективните бизнес решения, които внедрява компанията, са насочени към цялостна оптимизация на бизнес процесите и управлението на информацията. Повече за QlikView можете да научите на: www.businessintelligence.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *