Балкан Сървисис внедри QlikView във Фикосота

Българската консултантска компания Балкан Сървисис (http://balkanservices.com/) завърши успешно два проекта по внедряването на Business Intelligence решението QlikView във Фикосота (http://www.fsbrands.com). Благодарение на иновативното приложение значително се подобри качеството на информацията и се подпомогна процеса на планиране и контрол на работната дейност.

Първият проект представлява изграждане на дашборд за следене изпълнението на всички проекти в организацията. Проектът е надграждане върху съществуващата project management система EDGAR. Решението следи статуса на всички активни проекти, техният обхват, последна актуална информация и приоритети. Също така то дава детайла информация за всеки един проект, като позволява да се проследят степента за завършеност, отговорното лице и други.

Вторият проект внедрен във Фикосота Синтез ООД е фокусиран конкретно върху финансите на дружеството. В неговия обхват се включва подготовка и засичане на отчети за приходи и разходи, вземания, задължения и счетоводна информация от ERP решението Integra. Засичането обхваща справки за продажбите и счетоводна информация за разходите и счетоводните справки – оборотна ведомост и хронология на счетоводните записвания. Отразяват се и влиянието на броя на продажбите и цените на артикулите върху крайния резултат, както и вземанията от клиенти разбити по региони и задълженията на доставчиците. Целта е значително да бъде автоматизирана и оптимизирана работата на отдел Финанси и счетоводство.

Предстои да бъде разработено и приложено и още едно иновативно бизнес решение. То ще позволи да бъде организирана важната информация за продажбите през дистрибуторите, чрез който компанията ще може да получава точна информация за продажбите към крайните потребители и стоките на склад при всеки дистрибутор.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *