Балкан Сървисис завърши мащабен ERP – проект във Vitex

filipmutafisАлександър Александров

Българската консултантска компания Балкан Сървисис завърши мащабен ERP проект в софийския офис на гръцкия производител на бои Vitex. Компанията внедри системата Atlantis ERP и Business Intelligence решението QlikView за десет работни места. Проектът се отличава с широкия си обхват и пълната интеграция на бизнес процесите с данните от останалите офиси на Vitex в Гърция, Сърбия и Румъния. Системата е конфигурирана така, че да отчита автоматично появата на нови артикули в портфолиото на компанията – майка, както и други промени. Това позволява на мениджърите в България да вземат по-информирано решенията си, получавайки данни в реално време, а на търговците – да започнат да продават новите артикули в момента, в който те се появят на пазара.

Vitex е втория по големина гръцки производител на бои и най-бързо развиващия се на Балканския полуостров. Компанията има добре развита дистрибуторска мрежа с офиси както в Гърция, така и в България, Сърбия и Румъния. Сред приоритетите й са също инвестициите в сферата на изследванията и създаването на нови технологии и продукти. „Когато избирахме ERP решение, ние се спряхме на Atlantis не само поради високото качество и богатите възможности на тази система, но и поради факта, че още тогава имахме предвид плановете си за разрастване на бизнеса на Балканския полуостров. Знаехме, че решението на Altec е подходящо за осъществяване на проект от такъв мащаб, както и че компанията има надеждни регионални партньори, сред които е Балкан Сървисис“ – посочва Арис Мицияс, представител на Vitex.

„Успехът на това внедряване показва, че Atlantis може да бъде регионално ERP решение, както и че Балкан Сървисис работи успешно с останалите партньори на Altec в региона и може да развива проекти от такъв мащаб и с такава степен на сложност“ – заявява Филип Мутафис, управляващ партньор на Балкан Сървисис.

Повече за Балкан Сървисис

Балкан Сървисис ООД предлага консултантски услуги в сферата на приложенията за бизнес управление, с акцент върху ERP (Enterprise Resource Planning), BI (Business Intelligence) и CRM (Customer Relationship Management) сегментите. Ефективните бизнес решения, които внедрява компанията, са насочени към цялостна оптимизация на бизнес процесите.
Продуктовото портфолио на компанията включва Atlantis ERP – цялостно решение за планиране и управление на фирмени ресурси, QlikView Business Intelligence – решение за Reporting, ad-hoc анализ и Key Performance Indicators (KPIs), Microsoft CRM – цялостно решение  за управление връзките с клиенти, IT поддръжка и услуги, Изготвяне и управление на Европейски Проекти и др. Сред областите, в които Balkan Services се специализира, са още одит на информационни системи, специализирани решения в сферата на строителството, застрахователния бранш, факторинг и лизингови компании.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *