Балкан Сървисис завърши първи етап от внедряването на QlikView в ЗАД „Виктория”

Българската консултантска компания Балкан Сървисис приключи успешно първия етап от разработването на бизнес интелиджънс проект съвместно със Застрахователно АД „Виктория”.

Благодарение на това решение дружеството ще има по-бърз и ефективен достъп до информацията за многогодишната си дейност във всички свои агенции в страната. Обединена е информационната система на фирмата със счетоводната система Ажур, на основата на изграден модел, изключително подходящ за типичните изчисления в застрахователния бизнес. За целта бе разработен и конектор за Ажур. Всичко това позволява да бъде синтезирана бързо и лесно нужната информация относно щетимост, характеристики на портфолиото, получени премии, сравнение с минали години, заделени резерви, оперативни разходи и други. Проектът продължава, като вторият етап ще завърши цялостната платформа за улесняване и оптимизиране максимално работата на дружеството при изготвяне и изпращане на детайлни застрахователни отчети към държавни институции и заинтересовани трети лица.

„Изключително доволни сме от професионализма, с който Балкан Сървисис осъществи проекта, компанията напълно отговори на нашите специфични нужди и изисквания. Благодарение на съвместната ни работа постигнахме оптимални резултати – сега дейността ни се осъществява с много по-голяма бързина и интегрираност на информацията” – посочи Олег Иванов, Директор Информационно обслужване.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *