Балкан Сървисис завърши Business Intelligence проект в групата Оргахим/Поликолор

alexanderalexandrovАлександър Александров

Българската консултантска компания Балкан Сървисис зарърши Business Intelligence проект с QlikView за компаниите Оргахим/Поликолор водещ производител на лакове, бои и смоли в България и Румъния. Проектът е реализиран от екипа на Балкан Сървисис в много кратки срокове и е завършен през януари 2011 г.

Новото приложение зарежда данните от съществуващия в компанията Data Warehouse и целта му е да подготви данните за месечния отчет на компанията, като визуализира информацията със средствата и възможностите на Business Intelligence технология. Основните ползи от новото решение са: 1) Нова визия и представяне на основните ключови показатели за компанията – management dashboard; 2) автоматизиране на процеса по изготвяне на месечните справките за мениджмънта; 3) избягване на възможността от допускането на грешки при ръчната обработка на информацията (обикновено в Excel); 4) много по-бързото изготвяне справките и възможност за бързо откриване / корекция на погрешно въведена информация в ERP системата на компанията (Oracle); 5) Възможност за работа в интерактивна и интуитивна среда, бързо обучение на крайните потребители и възможност за лесно добавяне на нови справки и данни; 6) възможност за поддържане на исторически данни, сравнения, трендове и др.

Повече за Балкан Сървисис

През 2010 Балкан Сървисис (http://balkanservices.com/) запазва водещата си позиция като партньор на QlikView в България с 15 нови сделки за продажба на QlikView лицензи и над 30 проекта в новите и съществуващи над 50 клиента до момента.

Балкан Сървисис ООД предлага консултантски услуги в сферата на приложенията за бизнес управление, с акцент върху ERP (Enterprise Resource Planning), BI (Business Intelligence) и CRM (Customer Relationship Management) сегментите. Ефективните бизнес решения, които внедрява компанията, са насочени към цялостна оптимизация на бизнес процесите. Продуктовото портфолио на компанията включва Atlantis ERP – цялостно решение за планиране и управление на фирмени ресурси, QlikViewBusiness Intelligence решение за reporting, adhoc анализ и Key Performance Indicators (KPIs), Microsoft CRMцялостно решение за управление връзките с клиенти интегрирано с решение за мобилни продажби, IT поддръжка и услуги, Изготвяне и управление на Европейски Проекти и др. Сред областите, в които Balkan Services се специализира, са: одит на информационни системи, специализирани решения за производствени предприятия, дистрибутори и търговци на едро, ритейл компании, финансови институции и др.

Повече за Оргахим / Поликолор

С повече от 40 години опит, в момента Поликолор е водещият производител на лакове, бои и смоли в Румъния. Основните сегменти на пазара за покрития, в които работи Поликолор са декоративните бои, автобоите, авто OEM, както и продуктите за индустриални покрития и покрития за дърво. През Август 1998 Поликолор закупи 51% от акциите на Оргахим, водещият производител на покрития, смоли и Фталов Анхидрид в България. Оргахим АД е основана през 1901 и в момента е на водеща позиция на пазара за покрития в България. Фталовият Анхидрид се изнася основно за европейски държави, най-вече в Турция и Гърция.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *