Балкан Сървисис завърши Business Intelligence проект в УниКредит Лизинг

alexanderalexandrov2Александър Александров

Българската консултантска компания Балкан Сървисис внедри Business Intelligence (BI) решението QlikView в УниКредит Лизинг АД (UniCredit Leasing). УниКредит Лизинг АД е най-голямата лизингова компания у нас и е част от водещата група на европейския лизингов пазар UniCredit Leasing за втора поредна година с общо 12.7 млрд. евро нов бизнес.

Проектът има за цел покриването на BASEL II изискванията на компанията и освен това е едно от основните средства за изготвяне на справки и анализи. Решението увеличава значително ефективността на потребители на справки, предоставяйки им важна за тяхната работа аналитична информация.

Архитектурата на приложението включва Data Warehouse върху Oracle, разработен с помощта на Oracle Warehouse Builder, в който се обединява информацията от основната лизингова система, работеща в дружествата на UniCredit Group в България. Всички необходими данни са събрани на едно място и могат бързо и лесно да бъдат достъпвани и анализирани. Като решение за справки и анализ на данните, върху изградения Oracle Data Warehouse се използва QlikView. С негова помощ е реализирано решение, което ежедневно обработва и предоставя всички необходими данни покриващи BASEL II изискванията.

С помощта на QlikView е разработено и приложение за анализ и контрол на риска. Изготвени са множество ключови показатели (Key Performance Indicators – KPIs), които позволяват да бъдат следени лесно най-важните параметри свързани с риска, включително да се генерират ad-hoc анализи.

Основната част от внедряването, свързана с приложението, завърши преди месец, а в момента се работи по няколко нови проекта.

Изграденото решение е много добър пример за това как може да бъде комбинирано и интегрирано изграждането на класически Data Warehouse, в случая с технологии на Oracle и BI решение от ново поколение (QlikView), предлагащо изключително лесен за работа интерфейс и гъвкавост по отношение на обработка и визуализация на информация за крайния потребител.

Повече за Балкан Сървисис

Балкан Сървисис ООД предлага консултантски услуги в сферата на приложенията за бизнес управление, с акцент върху ERP (Enterprise Resource Planning), BI (Business Intelligence) и CRM (Customer Relationship Management) сегментите. Ефективните бизнес решения, които внедрява компанията, са насочени към цялостна оптимизация на бизнес процесите.
Продуктовото портфолио на компанията включва Atlantis ERP – цялостно решение за планиране и управление на фирмени ресурси, Business Intelligence – решения за Reporting, ad-hoc анализ и Key Performance Indicators (KPIs), Microsoft CRM – цялостно решение  за управление връзките с клиенти, IT поддръжка и услуги, Изготвяне и управление на Европейски проекти и др. Сред областите, в които Balkan Services се специализира, са още одит на информационни системи, специализирани решения в сферата на строителството, застрахователния бранш, факторинг и лизингови компании.

Повече информация за QlikView и Business Intelligence решенията можете да намерите на www.businessintelligence.bg. Балкан Сървисис е компанията с най-много проекти в областта на BI в България, като към момента е реализирала множество успешни проекти с различни технологии за над 30 клиента в страната и Европа. Основна цел на екипа от консултанти е предлагането пълен набор от услуги за избор на подходящи софтуерни и хардуерни технологии и най-вече услуги по дефиниране, управление, изпълнение, внедряване и поддръжка на изградените решения.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *