Балкан Сървисис организира обучение „Основи на Business Intelligence“

alexanderalexandrovАлександър Александров

Българската консултантска компания Балкан Сървисис организира един от първите в страната курсове на тема „Основи на Business Intelligence“. Той ще се проведе на 5 август 2010, в компютърна зала на Центъра за образование и култура „Илиев“ към Американския Университет в България- София. Балкан Сървисис е единствената компания у нас, която е организирала обучения на такава тема.

Целта на курса е да запознае участниците с основните групи проблеми и съответно решения, които предлагат продуктите за Business Intelligence. Те ще имат възможност да визуализират примерни крайни резултати от Business Intelligence проекти за анализ на продажбите, ефективност на персонала, маркетинг активности, финансови показатели и др. Ще проведат и практически упражнения по анализиране на данни в Business Intelligence среда, чрез създаване на справки, отчети, dashboards и бюджети. Освен това курсът ще запознае обучаващите се с цикъла на разработване и внедряване на Business Intelligence проект, включващ извличане, трансформиране и зареждане на данни (ETL); създаване на аналитично приложение, както и визуализиране на информацията.

За целите на практическата част ще се използва програмният продукт QlikView, който е подходящ за постигане на бърз и ефективен старт в сферата на Business Intelligence, поради своята лекота на работа и достъпен интерфейс.

Програмата на курса е достъпна на: http://balkanservices.com/files/events/Agenda.doc, а регистрация може да се направи на адрес: info@balkanservices.com. Регистрационната форма е достъпна тук: http://balkanservices.com/files/events/Regform.doc. Таксата за участие е 180 лева + 20% ДДС, а завършилите курса ще получат професионален сертификат.

Повече за Балкан Сървисис

Балкан Сървисис ООД (http://balkanservices.com/) предлага консултантски услуги в сферата на приложенията за бизнес управление, с акцент върху ERP (Enterprise Resource Planning), BI (Business Intelligence) и CRM (Customer Relationship Management) сегментите. Ефективните бизнес решения, които внедрява компанията, са насочени към цялостна оптимизация на бизнес процесите. Продуктовото портфолио на компанията включва Atlantis ERP – цялостно решение за планиране и управление на фирмени ресурси, QlikViewBusiness Intelligence решение за reporting, adhoc анализ и Key Performance Indicators (KPIs), Microsoft CRMцялостно решение за управление връзките с клиенти, IT поддръжка и услуги, Изготвяне и управление на Европейски Проекти и др. Сред областите, в които Balkan Services се специализира, са: одит на информационни системи, специализирани решения за производствени предприятия, дистрибутори и търговци на едро, ритейл компании, финансови институции и др.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *