Балкан Сървисис организира семинар за предимствата на Business Intelligence

alexanderalexandrov11Александър Александров

На 18 юни (четвъртък) в учебен център ’’Elieff’’ към Американски университет в София ще бъде проведен семинар на тема Business Intelligence, организиран от българската консултантска компания Балкан Сървисис съвместно с Факултета по математика и информатика към Софийския университет. Обучението ще бъде разделено на теоретична и практическа част, като целта на курса е да запознае участниците с основните групи проблеми и съответните решения, чрез използване на Business Intelligence. Лектори на събитието ще бъдат Димитър Димитров – преподавател по Business Intelligence в Софийски университет и Технически университет София и BI консултанти на Балкан Сървисис с дългогодишен опит в сферата на информационните технологии и тяхното приложение в бизнеса. Участници в семинара ще бъдат представители от най-големите корпоративни институции от финансовия сектор, информационните технологии, търговията на дребно, ютилити и енергийния бранш.

Първата част на курса ще представлява въведение в Business Intelligence, като в нея ще бъдат представени необходимостите на бизнеса, както и основните характеристики и подходи за внедряване на BI. Практическото обучение ще запознае участниците с примерни крайни резултати от различни BI проекти. Те ще имат възможност да анализират данни в BI среда чрез създаване на интерактивни справки, отчети и dashboard – инструменти. Сред акцентите в практическата част ще бъде и цикълът на разработване и внедряване на BI проект: извличане, трансформиране и зареждане на данни (ETL), както и създаване на аналитично приложение. За тези цели ще бъде използван софтуерът QlikView.

Според световни анализатори значението на Business Intelligence за управлението на компаниите напрекъснато нараства, а BI проектите са приоритетни в настоящата икономическа обстановка, тъй като този тип решения допринасят за конкурентноспособността и дават ключ към преодоляване на кризата. Използването на BI продукт при наличието на голям обем данни от различни източници е съществено за мениджмънта, който се нуждае от достъп до актуална и значима информация чрез унифициран интерфейс, за да проследява основни показатели за бизнеса (Key Performance Indicators) и да взима своевременни решения на база на тях. Без помощта на подобен софтуер огромното количество данни, които се генерират в организациите, остава неизползвано, въпреки че крият много потенциални бизнес възможности и могат да спомогнат за оптимизацията на процесите в нея. Транзакционните системи (ERP, MRP, CRM, ТРЗ и т.н.) не позволяват на бизнес потребителите ad-hock анализи от множество източници с единен и интуитивен интерфейс. На практика BI продуктите осигуряват кратък и достъпен цикъл „анализ – решение“, стратегически и тренд анализи и What-If сценарии, които подобряват значително управлението на бизнеса.

Балкан Сървисис ООД предлага консултантски услуги в сферата на приложенията за бизнес управление, с акцент върху ERP (Enterprise Resource Planning), BI (Business Intelligence) и CRM (Customer Relationship Management) сегментите. Ефективните бизнес решения, които внедрява компанията, са насочени към цялостна оптимизация на бизнес процесите.
Продуктовото портфолио на компанията включва Atlantis ERP – цялостно решение за планиране и управление на фирмени ресурси, QlikView Business Intelligence – решение за Reporting, ad-hoc анализ и Key Performance Indicators (KPIs), Microsoft CRM – цялостно решение  за управление връзките с клиенти, IT поддръжка и услуги, Изготвяне и управление на Европейски Проекти и др. Сред областите, в които Balkan Services се специализира, са още одит на информационни системи, специализирани решения в сферата на строителството, застрахователния бранш, факторинг и лизингови компании.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *