Балкан Сървисис прави обучение по Business Intelligence софтуер

На 29.02.2012 г. в компютърната зала на Център за образование и култура „Илиев“ към Американски Университет в София българската консултантска компания Балкан Сървисис ще проведе еднодневно обучение по Business Intelligence на тема „Стратегическо управление чрез ефективна система за анализ и репортинг”.

Курсът цели да запознае участниците с основните проблеми и решенията, предлагани от Business Intelligence (BI) продуктите, които предоставят възможности за следене на основни показатели за бизнеса – KPI’s (Key Performance Indicators), обработка и ad-hoc анализи на огромно количество данни от множество източници.

По време на обучението участниците ще се запознаят с пълния цикъл на разработване и внедряване на Business Intelligence проект, включително извличане, трансформиране и зареждане на данни (ETL), създаване на аналитично приложение и визуализиране на информацията. Практически ще се анализират данни в Business Intelligence среда чрез създаване на справки, отчети, бюджети и ще бъдат визуализирани примерни крайни резултати от Business Intelligence проекти за анализ на продажбите, ефективност на персонала, маркетинг активности, финансови показатели.

Курсът е подходящ за мениджъри от всякакво ниво, главни счетоводители, служители от репортинг и контролинг отдели, риск отдели, контрол на разходите и за всички бизнес потребители, които работят с големи обеми данни.

За практическата част на тренинга ще се използва програмният продукт QlikView, чрез чиито удобен и интуитивен интерфейс е подходящ за бърз и ефективен старт в Business Intelligence.

Участие може да се заяви, като се попълни регистрационната форма, която може да се изтегли на следния адрес http://balkanservices.com/files/events/Regform_29.02.2012.doc и се изпрати на info@balkanservices.com. Регистрационната такса е 180 лв. без ДДС, като за повече от един предствител от компания, както и за представители на университети и студенти се предлага отстъпка. Завършилите курса ще получат сертификат.

Програмата на курса е достъпна тук:
http://balkanservices.com/files/events/AGENDA_BI%2029.02.2012.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *