Балкан Сървисис пуска серия Business Intelligence приложения за оптимизиране на фирмените разходи

alexanderalexandrovТе са базирани на BI системата QlikView и покриват основни пера в бизнес организациите, като разходите за заплати и хонорари, за комуникационни услуги и горива

Александър Александров

Българската консултантска компания Балкан Сървисис разработи серия Business Intelligence (BI) приложения за оптимизиране на фирмените разходи. Програмите са разработени от екипа на компанията, на база на QlikView – решението, което промени начина, по който се използват BI технологиите. Създадените от Балкан Сървисис приложения са насочени към анализ и оптимизиране на основните пера в бизнес организациите, включително разходите за заплати и хонорари, за комуникационни услуги и за гориво. Те позволяват на мениджърите да правят бърз анализ на разходите в реално време, да преценяват до колко ефективно са изхарчени парите и каква е възвръщаемостта от тях, както и да правят прогнози за нарастване или намаляване на разходите след вземане на съответните управленски решения.

„Business Intelligence пазарът се променя динамично и все по-често клиентите искат не просто внедряване на една система, а очакват да видят как тази система ще реши техните конкретни бизнес проблеми. Затова и BI пазарът еволюира към предлагането на специфични приложения, насочени към повишаване на приходите и оптимизиране на разходите, като в условията на рецесия акцентът е върху второто. Очаквам броят на тясно специализираните Business Intelligence приложения да нараства с бързи темпове, както поради предлагането на все по-лесни инструменти за анализ от страна на създателите на BI системи, така и поради нарастващия интерес на корпоративния сектор. Нашата компания има над четиригодишен опит от внедряване на QlikView в различни икономически сектори и това ни позволява да отговорим на променящите се пазарни тенденции, предлагайки повече стойност за клиентите ни“ – обяснява Владимир Рашев, управляващ партньор на Балкан Сървисис.

Освен за анализ на заплатите, телефонните сметки и разходите за бензин, екипът на Балкан Сървисис има капацитета да разработи и други приложения, отразяващи специфичните нужди на конкретни свои клиенти. Целта е да се улесни максимално мениджмънтът при вземането на правилни решения, чрез разнообразни справки в табличен и графичен вид за заплащането на отделните служители или на екипите в компанията, анализ на тяхната ефективност, както и на различни тенденции, определяне на възвръщаемостта от разходите за човешки ресурси, за фирмените комуникации или за гориво. Приложенията за анализ на заплатите и телефонните сметки са подходящи за компании от всеки икономически бранш, докато това за анализ на разходите за бензин може да спести много на фирмите в транспортния и логистичен сектор, куриерските услуги и др.

„Business Inteligence пазарът ще продължава да расте през следващите години, поради способността на този вид решения да се изплащат много бързо и да генерират печалба на своите клиенти. Балкан Сървисис е сред първите български компании в този сегмент и ноухауто, което сме натрупали през годините ни дава възможност днес да предложим голяма добавена стойност на своите клиенти“ – добави Рашев.

Повече за Балкан Сървисис

Балкан Сървисис ООД предлага консултантски услуги в сферата на приложенията за бизнес управление, с акцент върху ERP (Enterprise Resource Planning), BI (Business Intelligence) и CRM (Customer Relationship Management) сегментите. Ефективните бизнес решения, които внедрява компанията, са насочени към цялостна оптимизация на бизнес процесите. Продуктовото портфолио на компанията включва Atlantis ERP – цялостно решение за планиране и управление на фирмени ресурси, QlikView – Business Intelligence решение за reporting, ad-hoc анализ и Key Performance Indicators (KPIs), Microsoft CRM – цялостно решение за управление връзките с клиенти, IT поддръжка и услуги, Изготвяне и управление на Европейски Проекти и др. Сред областите, в които Balkan Services се специализира, са още одит на информационни системи, специализирани решения в сферата на строителството, застрахователния бранш, факторинг и лизингови компании.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *