Балкан Сървисис създаде BI приложение за анализ на заплатите

alexanderalexandrov7Александър Александров

Българската консултантска компания Балкан Сървисис създаде приложение за анализ на заплатите на служителите, базирано на Business Intelligence софтуера QlikView, както и на опита на фирмата при внедряването на цялостни софтуерни решения. Новото приложение позволява осъществяването на разнообразни справки в табличен и графичен вид за заплащането на отделни служители или на екипи в една компания, анализиране на тенденциите и определяне на най-печелившите звена. По този начин приложението улеснява процеса по вземане на по-информирани решения в сферата на човешките ресурси и отговаря на нуждата от решения, показващи ефективността на служителите и екипите.

„В трудната икономическа обстановка през последните месеци значението на ефективността на екипите нараства многократно. Ако преди кризата назначенията почти автоматично следваха растежа, то днес за мениджърите е по-важно от всякога да знаят до каква степен техните служители заслужават заплащането си. Затова ние разработихме приложение, което отговаря на тази необходимост, давайки на бизнес ръководителите мощно средство за анализ на човешките ресурси и оптимизиране на работния процес“ – посочва Владимир Рашев, управляващ партньор на Балкан Сървисис. Приложението е напълно интегрирано с Омекс 2000 – решение на водещата в областта на заплатите и HR българска компания ОмегаСофт.

Това е третото специализирано приложение, разработено от Балкан Сървисис на база на BI софтуера QlikView. Компанията е създател на подобно решение за анализ на телефонните разговори във фирмите, както и на първия български продукт за анализ на финансовите отчети на публичните дружества и търговията на борсата X3 Analyses, разработен съвместно със Сервиз Финансови Пазари ЕООД. „Нашият екип има над четири години опит във внедряването на Business Intelligence решения, познаваме чудесно нуждите на клиентите в тази област и експертизата, която имаме, ни позволява да разработваме специфични софтуерни приложения, отговарящи най-точно на тези нужди“ – добавя Рашев.

До момента Балкан Сървисис е завършила успешно Business Intelligence проекти в УниКредит Лизинг, Емпорики Банк, CBA, Дарко, Данон, Сервие България, Фибран, Еврохолд, ОМК, Амперел, Елмек Спорт и др.

Повече за Балкан Сървисис

Балкан Сървисис ООД предлага консултантски услуги в сферата на приложенията за бизнес управление, с акцент върху ERP (Enterprise Resource Planning), BI (Business Intelligence) и CRM (Customer Relationship Management) сегментите. Ефективните бизнес решения, които внедрява компанията, са насочени към цялостна оптимизация на бизнес процесите. Продуктовото портфолио на компанията включва Atlantis ERP – цялостно решение за планиране и управление на фирмени ресурси, QlikView – Business Intelligence решение за reporting, ad-hoc анализ и Key Performance Indicators (KPIs), Microsoft CRM – цялостно решение за управление връзките с клиенти, IT поддръжка и услуги, Изготвяне и управление на Европейски Проекти и др. Сред областите, в които Balkan Services се специализира, са още одит на информационни системи, специализирани решения в сферата на строителството, застрахователния бранш, факторинг и лизингови компании.

Повече за QlikView

QlikTech е най-бързо развиващата се Business Intelligence компания в света. Нейният водещ продукт QlikView предоставя бизнес отговори в реално време, позволявайки на потребителите да изследват фирмените си данни, без никакви ограничения. За разлика от традиционните BI решения, QlikView добавя стойност веднага, а възвръщаемостта се измерва в броени дни или седмици, вместо в месеци, години или никога. Това е единственото BI предложение, което може да бъде внедрено в архитектура тип „облак“, на лаптоп или мобилен телефон, без значение дали проектът обхваща един единствен потребител или глобална корпорация. Чрез асоциативните in-memory модели, използвани от QlikView, бизнес потребителите могат да получат удовлетворяване на техните необходимости, при възможност за връщане на парите в рамките на 30 дневнен период от внедряването. QlikTech има над 12 000 потребители в 95 страни и над 800 партньори по целия свят.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *