Балкан Сървисис ще интегрира RFID технологии със системите за управление на бизнеса

alexanderalexandrovКомпанията участва в мащабен европейски проект по програма „Конкурентоспособност и иновации“ за популяризиране на RFID

Александър Александров

Българската консултантска компания Балкан Сървисис е част от международен консорциум, спечелил финансиране на проект по програма “Конкурентоспособност и иновации” (Competitiveness and Innovations – CIP) на Европейската комисия на стойност 2 200 000 евро. Проектът се нарича RFID-ROI-SME и е насочен към популяризиране на безжичната технология RFID (Radio Frequency Identification), както и нейното по-широко приложение сред малките и средни предприятия в европейски мащаб. Технологията, която позволява идентификация и проследяване от няколко десетки метра, се сочи като един от най-перспективните бъдещи безжични стандарти с огромен потенциал за развитието на нови приложения в бизнес сектора и в държавната администрация. Други важни предимства са: идентифицирането на множество стоки едновременно; липсата на човешка намеса при четене на информацията; условията на средата (температура, влага, химикали и др.) не оказват влияние върху идентификаторите; информацията може да бъде записвана многократно, през целия жизнен цикъл на изделието.

Резултатите от проекта RFID-ROI-SME биха могли да спомогнат за много по-широкото използване на тази технология сред малките и средни фирми в ЕС. В рамките на инициативата ще бъдат внедрени и координирани осем пилотни проекта, насочени към различни икономически сектори в шест европейски страни. Целта на всеки от тях е да бъдат изучени различни аспекти от внедряването на RFID решения в малките и средни предприятия в Европа. Част от пилотните проекти ще имат за цел да бъдат представени иновативни бизнес модели, използващи RFID, както и да бъде демонстрирана добавената стойност на системите и решенията, базирани на тази безжична технология. Друга важна цел ще бъде изучаването на потенциалните предимства на RFID за европейските граждани, чрез внедряването на продукти и услуги за граждански цели: електронно издаване на билети, сигурност на работното място и др. Ценовата ефективност на RFID продукти с отворен код също ще бъде разглеждана в рамките на европейския проект.

Основната мисия на Балкан Сървисис ще бъде да внедри в рамките на следващите 6 месеца пилотен проект за оптимизация на логистиката, складирането, отчетността и други бизнес процеси в българско производствено и търговско предприятие – клиент на компанията. Ще се въведе мобилно компютърно решение за проследяване на партидите и за контрол на спедицията и логистиката, чрез поставянето на RFID тагове и устройства за разчитане на тези тагове. С помощта на RFID всяка отделна стока може да бъде проследена от момента на производството до продажбата и рециклирането й. Това става като, при производството, стоката се маркира с RFID идентификатор. Необходими елементи са, също така, антени и четящи устройства, които се монтират в  ключови точки и се свързват към софтуер, който съдържа информация за стоката.

Друга важна задача на Балкан Сървисис ще бъде оптимизирането на софтуерното приложение за управление на склад, базирано на използваната в предприятието ERP система Atlantis ERP. С внедряването на пилотния проект се очаква да се подобри управлението на складовите наличности, чрез прогнозиране на използваните количества и контрол на зареждането на стоки и да се сведат до минимум липсите (системата отчита всяко изваждане на стока и сигнализира за намаляването й под определен праг).

„Участието в тази общоевропейска инициатива е от изключителна важност за нас. Това ще ни даде възможност да придобием ценно ноу-хау за внедряването на тази нова и обещаваща технология и ще допринесе за задълбочаване на опита ни при осъществяване на бъдещи подобни проекти. Важно е и това, че печелейки този проект, осигуряваме  пряко финансиране и за самия клиент”, отбелязва Владимир Рашев, Управляващ партньор в Балкан Сървисис ООД.

Повече за Балкан Сървисис

Балкан Сървисис ООД (http://balkanservices.com/) предлага консултантски услуги в сферата на приложенията за бизнес управление, с акцент върху ERP (Enterprise Resource Planning), BI (Business Intelligence) и CRM (Customer Relationship Management) сегментите. Ефективните бизнес решения, които внедрява компанията, са насочени към цялостна оптимизация на бизнес процесите. Продуктовото портфолио на компанията включва Atlantis ERP – цялостно решение за планиране и управление на фирмени ресурси, QlikView – Business Intelligence решение за reporting, ad-hoc анализ и Key Performance Indicators (KPIs), Microsoft CRM – цялостно решение за управление връзките с клиенти, IT поддръжка и услуги, Изготвяне и управление на Европейски Проекти и др. Сред областите, в които Balkan Services се специализира, са още одит на информационни системи, специализирани решения в сферата на строителството, застрахователния бранш, факторинг и лизингови компании.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *