Банята като изкуство

Всяко изкуство се стреми към съвършенството. Затова човек твори, желаейки да достигне съвършенството. Изкуството е средство. Изкуството е мост към вечността. Всичко може да изкуство. Това зависи от нас. В смисъл, че изкуството съществува благодарение на съзерцателя. Без него то не бива да съществува. Та искам да кажа, че от нас зависи, от нашето мислене, от нашето душевност как ще гледаме на нещата.

Банята сама по себе си си е баня. Но ние можем да я превърнем в изкуството. Човек живее за изкуството. Изкуството е смисъл. Така че не е загуба на време, а нещо много важно, нещо висше е грижата за банята. За да превърнем банята в изкуство, то най-удачен е стилът минимализъм, който се охарактеризира с изчистени линии и прецизна сдържаност. Минимализмът е най-висшето изкуство, а при баните то има голямо приложение във вътрешния интериорен десинг и в проектирането на модерни бани.

Изкуството на минималистичния подход към банята достига до интелектуални и естетически висота. Притежателите на минимализъм в своите бани винаги са интелигентни и извисени в духовно отношение хора. И с една такава баня в минималистичен дизайн ще означава, че стигнали до същото духовно и интелектуално равнище. Минимализмът в банята изразява визуално спокойство, а също така е много релевантен за релаксираща в спа-стил баня. Това може да бъде съчетана. Духовното преживяване в банята и релаксирането ще бъдат нова стъпка във вашето развитие – духовно и интелектуално. Минималистичният стил поразява всички изкуства, както знаете, включително и в областта на дизайна и архитектурата. Уилям Морис е един от най-знаменитите почитатели на стила Arts & Crafts „Изкуствата и занаятите“.

Той веднъж се обобщава, че простотата на живота е самата база на финеса.“ Вече десетилетия за изминали и тези идеи стават база за работата на именития Франк Лойд Райт и продължават да вдъхновяват Минималистичната школа, която е застъпена за стила и дизайна, които са състоят само от най-съществените елементи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *