БАСКОМ: дефицитът на кадри е основна пречка за развитието на софтуерния бранш

Георги Брашнаров, председател на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) представи пред международната аудитория на форума, резултатите от проучване на БАСКОМ сред водещи ИТ компании, според което ако бизнесът на технологичните фирми в България се развива с темповете, с които това се случва днес, до 1-2 години те ще имат нужда от три пъти повече инженерни кадри. „Критичен въпрос е от къде тези високоподготвени кадри ще се появят“ – посочи председателят на БАСКОМ и добави, че има голяма вероятност софтуерният бранш да запази възходящото си развитие, тъй като през последните години на криза фирмите от бранша у нас продължават да отчитат ръст.

Той добави, че браншът ще се нуждае от подготвени кадри не само в сферата на програмирането и технологиите. „На всеки софтуерен инженер фирмите са готови да назначат два пъти повече специалисти в сферата на маркетинг и продажби, финанси, консултанти и мениджъри с опит, които биха могли да ръководят комплексни международни проекти“ – обясни Георги Брашнаров. Той определи като ключови компетентности за бъдещите служители в сектора предприемаческите и комуникационни умения, уменията за работа в екип и за постигане на общи резултати. И посочи, че именно при тези компетентности днес се наблюдава нарастващ дефицит.

Работа по подготовка на цялостен нов компетентностен модел е инициарана от БАСКОМ в рамките на общата Работна група по образованието на петте водещи технологични браншови организации у нас. Сред тях освен БАСКОМ са Асоциация Телекомуникации (АСТЕЛ), Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ), Българската уеб асоциация (БУА) и ИКТ Клъстер. Целта на представителите на ИТ бранша е, на тази база да бъдат изготвени нови програми и съдържание за учебните заведения, съвместими с реалните нужди на индустрията.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *