БАСКОМ се обяви против споразумението ACTA

Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) се обяви против приемането на търговското споразумение АСТА (The Anti-Counterfeiting Trade Agreement), което предстои да бъде разгледано от българското Народно събрание и от Европейския парламент. Ще публикуваме цялата позиция на организацията, в която членуват водещите софтуерни фирми у нас:

Позиция

на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ)

относно търговското споразумение АСТА (The Anti-Counterfeiting Trade Agreement), което предстои да бъде разгледано от Европейския парламент

Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) подкрепя адекватната защита на авторските и сродни права, борбата с фалшификациите и налагането на международни стандарти за правата на интелектуална собственост.

Асоциацията обаче се обявява против приемането на търговското споразумение АСТА (The Anti-Counterfeiting Trade Agreement) в условията на пълна липса на прозрачност и без обществен диалог по един толкова съществен за икономиката и обществото ни документ. Още повече, че БАСКОМ и много други бизнес организации нееднократно са давали негативно становище за неговите текстове в миналото.

Позицията ни е, че текстовете на споразумението ACTA не само не решават много от проблемите със защитата на авторското право и интелектуалната собственост, но и създават редица други сериозни проблеми. Изисквайки, да бъде прехвърлена върху интернет доставчиците и доставчиците на онлайн услуги отговорността за нарушенията, направени от техни потребители, документът поставя под въпрос правната сигурност, развитието и дори самото съществуване на компаниите от няколко иновативни пазарни сектора с висока добавена стойност.

Позицията на БАСКОМ е, че доставчиците на интернет услуги не трябва да носят отговорност за информацията, която предават или съдържанието, което хостват, до степен, която да налага предварително наблюдение и филтриране на тези данни. През последните години свободното споделяне на информация се превърна в стандарт при интернет услугите и не трябва само по себе си да бъде приравнявано с нарушаването на авторските права.

Убедени сме, че ако Европейският парламент приеме споразумението ACTA през лятото, това ще намали шансовете на Европейския съюз да изпълни своите цели в сферата на развитието на иновациите и да се конкурира успешно с други региони в света. Документът ще ограничи развитието на нови стартиращи компании в няколко ключови иновативни сфери и ще постави съществуващите в тях фирми в условията на правна несигурност, забавяйки развитието им.

БАСКОМ изрази своята загриженост срещу текстовете на споразумението ACTA и пълната непрозрачност около опитите за приемането му още през май 2010 г., в рамките на мащабна инициатива на Европейската организация на малките и средните предприятия от сектора на информационните и комуникационни технологии – PIN-SME (http://www.pin-sme.eu/), в която асоциацията ни е учредител и активен член. Припомняме, че тогава Европейският парламент отхвърли споразумението. Затова загрижеността ни е още по-голяма, че настоящият нов опит за приемане на ACTA отново протича без никакво обществено допитване в България и другите европейски страни, въпреки че е налице сериозен обществен натиск против този документ. Представителите на БАСКОМ, както и на PIN-SME, сме категорични, че ако споразумението бъде прието, това ще засегне както откритостта на Интернет, така и правната сигурност на фирмите от технологичния сектор.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *