Бизнес анализът на данни се превръща в мощен инструмент за печелене на клиенти

“BI conference: Analyze in the future – 2018-2020” ще събере на 31 октомври в София независими експерти, анализатори, лидери от индустрията и крайни потребители, които ще дискутират последните тенденции, успешен опит и добри практики при анализа на данни.

Идентифицирането на нови възможности и използването на ефективна стратегия, базирана на знания, дава на бизнеса предимство в конкурентния пазар и дългосрочна стабилност.

По време на събитието ще бъдат дискутирани последните тенденции при използването на BI като средство за постигане на ефективно управление, обработката и намирането на подходящи данни, както и управлението на информационните ресурси в компаниите.

Ключови теми и лектори на събитието са:

  • BI пазарът и тенденциите в Европа

Стоян Атипов, Международен институт за бизнес анализ, Вицепрезидент проучвания и публикации, International Institute of Business Analysis (IIBA)

  • BI пазарът в България

Людмил Стойчев, CBN Panoff, Stoycheff & Co

  • The Major difference in approaching BI and Data Analytics – Qlik Difference

Marius Stoica, Regional Sales Manager в Qlik View

  • Какво са KPI? Колко са важни и как се измерват?

Димитър Проданов, Senior BI консултант / Balkan Services

  • Oт опит – гледната точка на клиента ползвател на BI – презентации на Красимира Димитрова, Старши Мениджър „Приложения за бизнес рипортинг УниКредит Булбанк  и Теси ООД, Сервие Медикал, (поканени)

В края на събитието ще се проведе и BI workshop – практическа част, като участниците ще да анализират проекти и кампании в сектора на продажбите, човешкия ресурс, маркетинга и финансите.

Форумът е част от поредицата за успешни практики в различни бизнес сектори MySuccess.bg на сп. ENTERPRISE : http://biconference17.mysuccess.bg/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *