Бизнес софтуерът Инфоплюс вече има интерфейс към системата EDI, за обмен на данни в ритейл сектора

alexanderalexandrovАлександър Александров

Българската софтуерна компания Селматик създаде интерфейс за своето бизнес решение Инфоплюс към системата EDI (Електронен обмен на данни), която обезпечава стандартизирания пренос на бизнес документи и информация между търговските вериги и техните доставчици, по стандартите на EANCOM. EDI представлява международно призната система за обмен на структурирани бизнес документи в стандартен формат, между различни бизнес решения, с минимална човешка намеса. Нейното използване гарантира понижаване на разходите за обработване на документите и техния обмен, оптимизиране на човешкия труд, повишаване надеждността при преноса на критична бизнес информация, стандартизиране на бизнес документите с всички търговски партньори, по-лесна и по-бърза комуникация между партньорите, както и по-добър контрол при издаването и уреждането на фактури. Предстои системата EDI да бъде внедрена в повечето големи търговски вериги у нас, някои от които, като например МЕТРО Кеш енд Кери, вече я използват, за комуникация със своите търговски партньори. Към момента Селматик е внедрила интерфейса в две дистрибуторски компании, които вече обменят чрез него информация с МЕТРО.

„Навлизането на системата EDI е типичен пример за това, как една нова технология може да повиши ефективността на всички участници в един търговски процес. Селматик е компания, посветена на иновациите и използването на най-новите тенденции в сферата на бизнес софтуера. Ние обаче не разглеждаме иновациите като самоцел, а се стремим винаги да ги използваме за решаване на

конкретните нужди на нашите клиенти, оптимизиране на работата им и спестяване на техните разходи и време. Затова интегрирането на нашето решение Инфоплюс с EDI е логична стъпка от наша страна, която има за цел да повиши конурентоспособността на клиентите ни сред дистрибуторските фирми“ – посочва Димитър Селенски, президент на Селматик ЕООД – „Още със създването на Инфоплюс преди пет години решението поддържа издаването на документи по спецификата и изискванията на МЕТРО. Ние сме сред първите фирми, които имат разработен интерфейс към EDI и вече сме натрупали опит от внедряването му при клиенти, които го използват реално в своята работа.“

„Системата EDI играе ключова роля за оптимизацията на бизнес процесите, при управлението на доставките. Тя носи сериозни предимства за всички участващи в процеса страни и аз се радвам, че Метро Кеш енд Кери е сред първите компании у нас, които въведоха този доказан международен стандарт в страната. Ние използваме три типа EDI съобщения още от 2006 г., през април 2010 г. стана технически възможно предаването на фактури и вече сме готови да обменяме с нашите търговски партньори пълния пакет документи чрез новата система. Радващо е също, че с навременната си реакция и експертиза екипът на Селматик спомага за по-бързата интеграция на системата EDI с решенията на нашите партньори“ – споделя Елена Симеонова, Мениджър Корпоративни комуникации в МЕТРО Кеш енд Кери.

С интерфейса на Инфоплюс към системата EDI се осъществява обмен на най-важните бизнес документи – поръчки, уведомления за доставка, потвърждения за реално заприходени стоки и фактури. Процесът е напълно автоматизиран, което освен, че спестява време на служителите, спомага и за избягването на риска от човешки грешки. Повече информация за самото решение Инфоплюс е достъпна на адрес: http://www.infoplus-bg.com/

Повече за Селматик

Селматик ЕООД (http://www.selmatic.com) е специализирана в разработване, внедряване и поддръжка на софтуер за управление на бизнеса. Водещият продукт на фирмата Инфоплюс е изключително гъвкава и интуитивна система за контрол и управление на бизнеса, която се интегрира успешно както в малки и средни, така и в корпоративни структури. Инфоплюс намира широка реализация във фирми с различна дейност – магазини, търговски вериги, складове, хипермаркети, производствени предприятия и всичко свързано със следене на производствени рецептури, движение и реализация на стоката. Инфоплюс има вградена технология с чиято помощ е възможно изменение на функционалните възможности на продукта за адаптиране към специфичните изисквания на клиента, както и обмен на данни с други системи-счетоводни, ERP, електронни магазини. Някои от по големите клиенти на компанията са: Глобул, Германос, Мултирама, Македонският Телеком.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *