Бизнес Софтуер Дистрибутор ще разпространява продуктите на Унисофт

alexanderalexandrov13Александър Александров

Бизнес Софтуер Дистрибутор обяви, че ще разпространява софтуерните продукти за малки и средни предприятия на Унисофт чрез своята търговска мрежа. Това е първият български софтуерен разработчик, с когото компанията дистрибутор сключва договор за разпространение. Досега Бизнес Софтуер Дистрибутор е предлагала само продукти на чуждестранни компании от Европа и САЩ, сред които AVG Technologies, Acronis, GFI Software, Diskeeper, IRIS и др. Сред продуктите, които Бизнес Софтуер Дистрибутор ще разпространява в България са:

TaxStoreGen
Програма за управление на данъчен склад, разработена в съответствие с изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове и на Правилника за прилагането му. С нея се съставят Дневник на складовата наличност и Акцизна данъчна декларация за стоките.

WinMag
Универсален митнически софтуер за попълване на необходимите митнически документи и информационна система с митническа тарифа и основните нормативни актове, регулиращи вносно-износния режим на България.

TransitMag
Система за попълване, съхраняване, редактиране, разпечатване и деклариране пред митница на митнически режим транзит и ТИР карнети, според изискванията на Наредба №5 от 29 юни 2006 г. на Министерство на финансите, ДВ, бр. 55 от 7 юли 2006 г.

SafeMag
Софтуер за управление на склад под митнически контрол, съвместим е с всички видове софтуер за попълване на митнически декларации, които създават и записват XML файл съгласно Наредба № Н-17 от 13.12.2006г. за деклариране по електронен път и в съответствие с единния формат за подаване в електронна форма на данните от митническа декларация и от митнически манифест.

Warehouse Manager
Информационна система, представляваща набор от модули, които събират и управляват информация за търговската дейност на фирмата в единна база данни.

FinanceMag
Софтуерен продукт за извършване на финансов анализ на годишни финансови отчети и резултатите от текущите счетоводни записвания.

AccountMag
Програма за попълване, разпечатване и съхраняване на счетоводните отчети и статистическите справки, както и на всички банкови документи.

“През последните години търсенето на качествен софтуер за бизнеса на изгодна цена нарасна, а конкуренцията се изостри. Въпреки това, ние запазихме и подобрихме позицията си, като дори успяхме да разширим гамата си продукти и техните характеристики, а клиентската ни база се увеличи значително” – казва Пламен Петров, управител на Унисофт ЕООД – “Сега, в партньорство с Бизнес Софтуер Дистрибутор, ние ще можем да разширим още повече дейността си и да достигнем много повече клиенти, като едновременно с това имаме възможност да се съсредоточим върху самото разработване и подобряване на продуктите, а не върху маркетинга и продажбите. В лицето на Бизнес Софтуер Дистрибутор ние виждаме партньор, чрез който по-лесно бихме могли да постигнем целта си.”

“Дистрибуцията на софтуер може би изглежда лесна, погледнато отстрани, но тя включва много повече от просто създаване на контакти, водене на телефонни разговори и осъществяване на продажби. В нея са включени изграждане на дългосрочни партньорства и доверие с дилърите, постоянно подобряване и разширяване на методите за комуникация, ПР, организиране на събития, семинари, промоции и много други дейности” – убеден е Ивайло Тинчев, управител на Бизнес Софтуер Дистрибутор. “Унисофт предлагат качествени и достъпни софтуерни решения за малкия и средния бизнес, а ние имаме добър потенциал чрез нашата мрежа от над 80 офиса на дилъри в цялата страна и повече от 5 години опит в дистрибуцията на софтуер. Така, заедно можем да постигнем много повече отколкото поотделно” – добавя мениджърът.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *