Българската асоциация на софтуерните компании навърши 10 години

basscom-10-godiniБългарската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) навърши десет години от създаването си. Тя е основана през декември 2001 г. от 15 софтуерни фирми, с основната цел да наложи сектора като съществен и перскептивен дял от икономиката на страната. Днес в асоциацията членуват над 50 компании, които работят в някои от най-иновативните технологични сектори – разработка на мобилни приложения, банкови информационни системи, ERP и BI системи, приложения за социални мрежи и др., а софтуерният бранш се сочи като един от най-перспективните в България.

„През последните години софтуерната индустрия у нас се наложи като успешен сектор, който дава висока добавена стойност и спомага за смисленото развитие на специалистите, които работят в него. Много от българските софтуерни компании са конкурентни на световно ниво и работят по проекти за едни от най-големите организации в САЩ, Западна Европа и Азия“ – заяви Георги Брашнаров, председател на Управителния съвет на БАСКОМ.

Според него именно софтуерната индустрия е един от отговорите на все по-често задавания напоследък въпрос: Къде са конкурентните предимства на страната ни в съвременния променящ се свят и в кои ниши България може да предлага продукт на световно ниво с висока добавена стойност.

“Показателно за възможностите на сектора е, че в момента неговото развитие е забавено не от липсата на пазар и клиенти, а от липсата на достатъчно образовани специалисти, които да работят в него“ – посочи Явор Джонев, член на Управителния съвят на асоциацията – „Според актуална анкета, изготвена от работната група по образование в БАСКОМ, до три години фирмите от сектора биха могли да поемат три пъти повече специалисти, отколкото работят в индустрията към момента.“

БАСКОМ предлага създаването на тристранен обществен съвет с участието на правителството, университетите и технологичния бизнес, в чиито рамки да бъде дискутирана нуждата от нови учебни програми и промени в образователната система. Целта е по този начин бъдещите специалисти, които излизат от университетите, да са много по-адекватни на изискванията на бизнеса, което ще спомогне както за тяхната по-успешна реализация, така и за повишаване общата конкурентоспособност на бранша. „Друго предложение на БАСКОМ е свързано с въвеждането на общообразователни учебни програми, които да бъдат фокусирани върху развиването сред децата на два типа способности, най-общо свързани с логическото мислене и със социалните умения“ – добави Джонев, който е също и ръководител на работната група по Образование към асоциацията.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *