Българската компания създаде софтуер за управление на преговори

Уникално за България решение предлага българската софтуерна компания Hamilton Data Services. То се нарича HDS Contracts и е създадено с цел да управлява процеса по сключване на бизнес договори – от създаването, обновяването и процеса на одобрение, до защитеното архивиране на контрактите в една фирма.

Софтуерният продукт е базиран на готовите работни процеси за създаването на нов договор, както и неговото последващо одобрение. Сред предимствата на решението са висока степен на ефективност, гарантирано одобрение на договора, по-добра видимост на етапа, в който се намира документът, пълно съответствие с изискванията на законодателството, както и автоматизирания процес на отчитане и архивиране. Повече информация за решението има тук.

Hamilton предлага широка гама от бизнес софтуерни решения, включително системи за електронно архивиране, управление, съхранение и унищожаване на документи, управление на фактурите, командировките, продажбите, маркетинга и др.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *