Българската образователна платформа Daskal.eu предизвика световните технологични гиганти

Българската образователна платформа Daskal.eu предизвика някои от най-големите международни разработчици на системи за управление на учебното съдържание (т.нар. LMS – Learning Management System). Според нов сравнителен анализ на платформите за дистанционно обучение, изготвен от независим експертен източник, българският софтуер изпреварва водещи световни играчи в този бранш по някои от най-важните показатели. Припомняме, че Daskal.eu е завършена LMS система, разработена в България, която се използва от основни, средни и висши учебни заведения, както и от отделни преподаватели.

Новият сравнителен анализ е създаден от Борис Михайлов, експерт по дистанционни образователни системи и заместник – директор на Образцовата математическа гимназия „Академик Кирил Попов“, гр. Пловдив.

Живеейки в дигиталната ера, ние сме изправени пред феноменални възможности да променим живота си, начините на учене и достъпа до информацията. Но заедно с това сме поставени и пред трудността при избора на онлайн продукти и решения още повече, когато този избор се отнася до нашите деца учениците ни. Предизвикателството за училищното ръководство и за учителите се състои в това, да се вземе информирано решение, коя интернет базирана учебна система ще бъде най-добра за училището, преподавателите и учениците” – споделя г-н Михайлов.

Създаденият от него сравнителен анализ е достъпен на адрес:

https://daskal.eu/blog/2017/08/24/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B8/.

Той обхваща всички важни аспекти от навлизането на онлайн платформите в образователния процес – административни, педагогически, технологични, психологически, както и придобиването на умения в следствие на обучението. Още при първи прочит прави впечатление, че Daskal.eu има предимство пред останалите образователни платформи по някои от най-важните показатели. Такива са например наличието на система за виртуална класна стая, както и възможността за избор на учебно съдържание извън учебното заведение. Българската платформа изпреварва останалите конкуренти и по показател „Интелектуална емпатия – поведенчески модели от видео съдържанието“. Тя се представя добре и в други ключови сфери като изграждането на социални умения и ученето за света около нас.

„През последните години ние вложихме много усилия в това да създадем една модерна образователна платформа, съобразена с най-новите световни тенденции и същевременно – със спецификата на образователния процес и обществените нагласи в България. Проектът ни вече беше високо оценен от редица международни организации, включително и социалната мрежа Facebook, а доброто представяне в настоящия сравнителен анализ затвърждава нашето убеждение, че сме на прав път“ – споделя Калоян Кирилов, основател на Daskal.eu.

разширени вени

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *