Българската платформа Лоякс интегрира социални канали за комуникация с цел по-висока ангажираност на клиентите

Сирма Солюшънс представи официално новите социални функции на платформата за управление на лоялни програми Лоякс, която позволява цялостна интеграция със социалните медии, както и комуникация и навигация на клиентите в затворени пространства. Лоякс помага на компаниите да дадат тласък на дигиталните комуникации, за да осигурят по-добра разпознаваемост на марката сред своите бъдещи и потенциални клиенти.
Според Цветан Алексиев, Изпълнителен директор на Сирма Солюшънс АД, „Лоякс предоставя на търговците единна, унифицирана комуникационна платформа, която позволява по-добро управление на лоялните стратегии, ефективна комуникация и ангажираност на клиентите посредством дигиталните канали“.
От жизнено важно значение за компаниите е да ангажират своите последователи в социалните мрежи, тъй като за потребителите е важно гласът им да бъде чут. Компаниите могат да използват силата, която социалните канали им предоставят, за да взаимодействат със своите клиенти по-лесно, продуктивно и без да губят дълго време. Интеграцията с Facebook и Twitter, таргетираните имейл кампании и пуш нотификациите са предпочитани и ефективни средства за комуникация, които помагат на компаниите да достигнат до своите клиенти по персонален и интригуващ начин.
За компаниите е важно да инвестират в средства за по-добро вникване и разбиране на нуждите и интересите на клиентите, за да могат да персонализират своите предложения към тях. Услугите базирани на местоположение например предлагат възможността незабавно да се достигне до клиентите с персонални съобщения на база тяхното предишно поведение, както и те да бъдат навигирани в големи обекти, като молове и търговски центрове.
Анализирайки информацията, събрана от социалните канали, компаниите ще могат по-лесно да разберат индивидуалните нужди и изисквания на своите клиенти и да се ангажират с тях, доставяйки по този начин по-добро обслужване.
„Сирма Солюшънс“ има дългогодишен опит в изпълнението на мащабни ИТ проекти в цял свят. Компанията предлага силна техническа експертиза в широк спектър от ИТ дейности, както и доказана методология за управление на проекти и задълбочено познаване на бизнес процесите в редица ключови сектори. За повече информация, моля посетете: www.loyax.com , „Сирма Солюшънс“ АД.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *