Българската софтуерна компания „Онтотекст“ представи версия 8.8.0 на своята семантична база данни GraphDB

 

Българската компания за семантичен софтуер „Онтотекст“ АД, част от „Сирма Груп Холдинг“ АД, представи новата версия 8.8.0 на своята графова база данни GraphDB. „Онтотекст“ е световен лидер в областта на семантичните бази данни, а GraphDB е сред най-популярните такива продукти в световен мащаб. Сред организациите, използващи семантичната база, са Парламентът на Великобритания, Националният архив на Великобритания, Британският музей, The Financial Times, BBC, Press Association, Euromoney, Springer Nature, Elsevier, Kaaster NL, S&P Platts, IET и Getty Trust.

 

Важно нововъведение в GraphDB 8.8.0 е добавената интеграция с MongoDB, което позволява на потребителите да задават запитвания от MongoDB на JSON-LD. Интеграцията също така дава възможност на разработчиците и архитектите на решения да подобрят значително производителността на записите на техните RDF решения, когато се занимават с документно-ориентирани данни. Според LDBC Semantic Publishing Benchmark са на лице повече от 80 пъти по-високи скорости на обновяване за хранилище, съдържащо метаданни за милиони документи.

 

Освен това новата версия позволява на потребителите да извършват търсения за семантично сходство на базата на вграждане на взаимоотношения в графа (субекти-предикати-обекти, тройки или предикации) в силно мащабируемо векторно пространство. Подобно на интегрирането на пълнотекстово търсене като FTS конектори, потребителя може да дефинира индекси на сходство, които могат да бъдат използвани по-късно като част от SPARQL заявки за ефективно извличане на семантично подобни възли от RDF граф.

 

Новата версия също така помага на екипите по поддръжката да ускорят времето за архивиране на големи хранилища, посредством новия бърз механизъм за архивиране на големи масиви в GraphDB Cluster.

 

Друга ключова характеристика на GraphDB 8.8.0 е добавянето на конфигурируемо протоколиране на разширени заглавия. Това позволява на потребителите и архитектите на решения да съпоставят транзакции и заявки в решения, базирани на GraphDB. Това ще позволи на оперативните екипи да проследяват и наблюдават транзакциите и заявките във всички системи на Онтотекст.

 

Компаниите вече могат да изпробват GraphDB 8.8.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *