Българската фирма HDS предлага софтуер за управление на командировките

Българската софтуерна фирма Hamilton Data Services (HDS) предлага иновативно софтуерно решение за управление на командировките. То се нарича HDS Travel и позволява менажиране на целия процес – от първоначалното искане за командировка, до резервацията.

Hamilton Data Services, която работи на пазарите в България, Франция, Русия, Дания, Великобритания и др., предлага широка гама от системи за управление на бизнес процесите, с фокус върху системите за архивиране и управление на документи, документооборот, унищожаване на документи, електронни архиви и т.н.

Сред предимствата на HDS Travel са още интуитивният интерфейс, с който се работи лесно дори и от непрофесионалисти, лесното създаване на политики, гъвкавостта и възможността за адаптация към специфични изисквания на всяка конкретна бизнес организация. Повече информация за решението има тук.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *