Българската Ontotext постигна 62% ръст на приходите за 2014 година в САЩ

Онтотекст, водещият доставчик на семантични технологии и част от Сирма Груп Холдинг, обяви, че компанията е постигнала 62% ръст на приходите в САЩ през 2014 година. След разширяване на екипа на Ontotext USA през 2014 година, САЩ  e най-бързо развиващия се пазар на Онтотекст с приходи малко над 1 милион долара. В Северна Америка Онтотекст реализира значително увеличение на приходите в няколко  сектора: здравеопазване, финансови информационни агенции, публичен сектор, медии и културното наследство. През 2015 г. компанията очаква увеличаване на приходите с над 100%.

„Онтотекст удвои своите усилия в САЩ през 2014 година и продължава да расте и през настоящата година“, каза Тони Агреста, управляващ директор на Онтотекст за САЩ. „Ние увеличихме инвестициите си в продажби, маркетинг, партньорства и развитие на технологичните ни решения като нашите клиенти и възможностите за бизнес се увеличиха драстично. Очевидно е, че северноамериканският пазар преоткрива нашите доказани семантични технологии.“ Онтотекст предлага набор от семантични технологии, в това число базата данни GraphDB,  които могат да бъдат интегрирани в приложения за извличане на информация от текстови масиви. Един от проектите, които внедряват технологиите на Онтотекст в САЩ, е реализиран от друга фирма в Сирма Груп – Сирма ИТТ създава софтуерна система за Националната галерия на САЩ. Става дума за система за документиране, съвместна работа и управление на процесите по реставрация на произведения на изкуството, която носи името Conservation Space. Друг знаков клиент на Онтотекст е издателска къща John Wiley & Sons, която използва GraphDB за управление на научни публикации.

„Наблюдаваме положително развитие на пазара. Ръстът на обема на  неструктурираните данни и напредъка в семантичните технологии водят до все по-широко използване на последните. Днес водещите компании разбират, че огромни обеми от структурирани и неструктурирани данни могат да бъдат семантично индексирани за подобрено откриване, анализ и преизползване“, добави Тони Агреста.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *