Българска фирма внедри Business Intelligence система в международната компания GemSeek

Международната компания за маркетингови проучвания GemSeek вече работи с Business Intelligence система, внедрена от българската консултантска компания Balkan Services. Проектът разкрива потенциала на софтуерните решения за Business Intelligence (бизнес анализи) в обработката и многопластовото представяне на маркетингови и продуктови проучвания.

„Работата ни с екипа на Balkan Services доведе до изключително успешна интеграция на данните от глобално пазарно проучване на наш международен клиент с Business Intelligence решението, което ни беше предложено. Нивото на комплексност при един такъв проект е много високо, тъй като данните за всеки пазар и всяка продуктова категория имат специфики, но изискват финалните изчисления да са направени в стандартизиран формат, за да може да има сравнимост. Това решение спести много време на екипа ни и гарантира абсолютна безпогрешност на изходните данни“ – заяви Петко Тинчев, Управляващ партньор, GemSeek Consulting.

На база на внедрената Business Intelligence технология се изготвят десетки справки, в две отделни направления за секунди. Потребителите използват софтуерното решение за анализ на данните от над десет държави, сред които Германия, Франция, Русия, Китай, САЩ и други. Справките се извършват по многобройни сечения, с възможност за стигане до всеки детайл на момента.

Внедрената Business Intelligence система реализира тежки и времеемки справки, като с елиминирането на човешката намеса се избягват възможни грешки. По този начин се осигурява значително по-голяма точност и сигурност на данните. Чрез различни видове алгоритми се имплементира информационно представяне на маркетингови показатели, като всички справки са интерактивни и гъвкави.

„Маркетинговите проучвания са богата и сложна за анализ област. Точно високите изисквания на задачата, обаче, ни вдъхновиха да разкрием потенциалa на Business Intelligence в нова светлина“ – посочи във връзка с реализацията на проекта Бояна Ликоманова, Ръководител Business Intelligence отдел, Balkan Services.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *