Българският офис на Adecco внедри Microsoft Dynamics NAV

alexanderalexandrov6Александър Александров

В първите месеци на 2009 г. българският клон на компанията за човешки ресурси Adecco S.A. стартира работа с ERP системата Microsoft Dynamics NAV. Фирмата, в чиито български клон работят над 550 служители, е избрала за изпълнител Intelligent Systems. Adecco България се занимава с предоставянето на аутосорсинг услуги, управление на процеси и консултации по подбор на персонал, включително управление и изграждане на центрове за техническа поддръжка и обслужване на крайни потребители.

Проектът е разделен на два основни етапа. Първият от тях е завършен в рамките на два месеца и обхваща въвеждането на модулите финанси, продажби и доставки. Предстои стартиране на втората част от проекта, при която ще бъде внедрено специализираното допълнение към системата Microsoft Dynamics NAV – Professional Services, което ще обхваща планиране, разпределение и управление на ресурсите, както и билинг система за фактуриране на клиенти на база отработено време. Очаква се вторият етап да бъде реализиран до месец.

“Компания от такъв мащаб, с голям брой служители и клиенти, е трудно управляема без ERP система, особено в условията на динамична среда, каквато са човешките ресурси. Мениджърите трябва да разполагат с детайлна информация за всичко случващо се в компанията, на база на която да изготвят анализи и справки за вземане на правилни и навременни управленски решения, за подобряване обслужването на клиентите и оптимизиране на цялостната дейност на фирмата” – заяви по повод на проекта Боян Мартинов, Търговски директор на Intelligent Systems Bulgaria.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *