Българският софтуерен бранш отчита ръст в броя на работните места през 2009

alexanderalexandrovАлександър Александров

Софтуерните фирми в България отчитат ръст в броя на работните места с 8% през 2009 г., въпреки трудните икономически условия, сочи второто детайлно изследване на състоянието на ИТ сектора „Барометър на българската ИТ индустрия”, проведено от Българска Асоциация на софтуерните компании – БАСКОМ. Проучването беше представено на пресконференция днес, от 10.00 ч. в Прес клуба на БТА. Софтуерната индустрия затвърждава позициите си на една от малкото български индустрии с висока добавена стойност и конурентноспособност в световен мащаб, осигуряваща изключителни възможности за професионална реализация и развитие на хората, работещи в нея.

Запазва се делът на износа от общите продажби на софтуерни продукти на около 50%, като се увеличава със 7% делът на експорта на продукти с висока добавена стойност, става ясно още от изследването. През отминалата година компаниите, участвали в проучването, са отчели приходи средно по 1.74 милиона лева (средно на фирма), като за сравнение през 2008 г. същият показател е бил 2.4 милиона лева. Общо за бранша нетните приходи от продажби през 2009 г. са намаляли с 27%, в сравнение с 2008 г. Нетната печалба през 2009 г. е спаднала с 46% в сравнение с предишната година и възлиза средно на 0.14 милиона лева.

Проучването е проведено онлайн сред общо 57 компании – членове на БАСКОМ и на Българската Уеб Асоциация, която е партньор в проекта. То е осъществено през периода януари – април 2010 г., в сътрудничество с GOPA Germany. Сред фирмите, участвали в изследването, преобладават значително разработчиците на софтуерни продукти и тези предлагащи софтуерни услуги.

Делът на износа се запазва

Анализът на данните от проучването показва, че тенденцията за промяна в профила на предлаганите продукти и услуги на чуждите пазари се запазва в посока към предлагане на решения и услуги с висока добавена стойност, в сравнение с традиционния аутсорсинг. Около 50% от продажбите на софтуерните фирми у нас са от износ, като този показател се запазва почти без изменения, в сравнение с предходните две години. Водещата експортна дестинация си остава Европа със 74% от поръчките, като за сравнение през 2008 г. този показател е бил 75 процента. На второ място е Северна Америка с 26% (24% през 2008 г.), а делът на останалите региони е пренебрежимо малък. Софтуерните услуги са 58% от целия износ, а делът на продадените извън България софтурните продукти е 27 процента. При продажбите у нас софтуерните услуги държат 68% (53% през 2008 г.), а софтуерните продукти – 33 процента от пазара. Анализът на хоризонталното разпределение показва, че най-продавани са аутсорсинг решенията, следвани от услугите в сферата на уеб дизайна и уеб разработките, ИТ консултациите, оптимизацията на бизнес процесите и др.

Ръст в наемането на софтуерни специалисти

През 2009 г. компаниите, участвали в проучването, са увеличили броя на служителите си с 8%, което показва заангажираността на софтуерните предприемачи към специалистите, работещи в техните фирми. Най-голям сред служителите си остава броят на софтуерните разработчици, следвани от специалистите по качество и служителите по поддръжка.

Очаквания за 2010 г.

Повечето представители на бранша имат умерени очаквания за неговото възстановяване през 2010 г., като близо 70 % от запитаните очакват застой или бавно възстановяване. Радващо е, че според 47% от участниците, броят на служителите през тази година ще се увеличи с 10 процента. Други 20% от запитаните пък очакват този показател да остане същият.

Какво ще е външното влияние върху сектора

Близо половината от запитаните очакват държавната политика да не окаже влияние върху техния бизнес, докато 36.7% смятат, че тя ще има влияние, но то ще е по-скоро отрицателно. Според 51.7% от участниците, глобалната икономическа ситуация ще продължи да оказва негативно влияние, докато 48.3% смятат, че такова ще има националната икономическа ситуация.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *