Българският софтуерен бранш продължава да расте и през 2010 г.

Българският софтуерен бранш отчита 5.3% ръст през 2010 г., в сравнение с предходната година, сочат данните от третото годишно изследване „Барометър на българската ИТ индустрия”. То беше представено от Българската Асоциация на софтуерните компании БАСКОМ на пресконференция днес в БТА. Барометърът включва статистическа информация за развитието на българския софтуерен бранш през отминалата година, както и прогнози за 2011 г. Той е осъществен в периода март – май 2011 г., от GOPA Consultants, Германия, по поръчка и с активното участие на БАСКОМ. В изследването участват 38 фирми – членки на БАСКОМ и Българската Уеб Асоциация.

Продажбите на фирмите, включени в проучването, нарастват общо с 8% между 2008 г. и 2010 г. През 2010 г. ръстът е 5.3% на годишна база, а през 2009 г. същият показател е 2.6 процента. Обемът на продажбите на фирмите, участващи в проучването е 163,313 млн. лева. За сравнение по данни на Националния статистически институт продажбите на всички софтуерни фирми у нас са 428,809 млн. лева. Броят на служителите във фирмите – участнички в проучването е 2 489, а този в софтуерните фирми според НСИ е 7955. Фирмите, участващи в Барометъра представляват 38% от бранша, според обема на продажбите и 31% според броя на работните места, което означава, че изследването обхваща около 1/3 от софтуерната индустрия в България.

„Стабилният ръст, който отчитат българските софтуерни фирми, както и фактът, че 50% от продажбите се реализират в чужбина, показват, че секторът отдавна е навлязал в своя период на зрялост и има потенциала да бъде един от сериозните двигатели на българската икономика“ – заяви Георги Брашнаров, председател на Управителния съвет на БАСКОМ и добави, че браншът отчита ръст и в нивото на заплатите.

74% от участниците в запитването са с преобладаваща българска собственост, 13% се контролират извън България и също толкова (13%) работят само за компанията – майка. Сред другите важни изводи е, че делът на износа се запазва, като 50% от всички продажби на фирмите, участвали в Барометъра, са реализирани в чужбина. Разпределението между реализираните продажби в България и в чужбина е стабилно през годините. От важно значение е също, че износът на продукти с висока добавена стойност като дял от общия износ нараства от 25% за 2008 г. до 28% през 2010 г. Около 60% от износа е в Европа, а около 35% – в Северна Америка.

Според новото издание на барометъра, броят на служителите в българските софтуерни фирми остава непроменен от 2009 г. до 2010 г. Заплатите в бранша нарастват с 2.3% през 2010 г., в сравнение с предходната година. Същият ръст през 2009 г. е бил 5.9 процента. Това означава, че средната заплата в сектора през периода 2008-2010 г. се е увеличила с 8.1 процента.

Като цяло позитивни са очакванията на участниците в анкетата за развитието на бизнеса им през 2011 г. 81% от компаниите очакват ръст в цялостните продажби за 2011 г., а според 54%, този ръст ще е до 15%. 70% от участниците очакват ръст в броя на служителите, а според 87% от компаниите ще се увеличат и заплатите на ИТ специалистите. Нито една компания не прогнозира намаляване на заплатите. Според резултатите от Барометъра, факторите, които ще окажат най-голямо влияние на софтуерния сектор, са икономическата ситуация – както у нас, така и по света, и пазарът на човешки ресурси.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *