Центърът за данни Датикум внедрява флаш-базирани устройства

Българският център за данни „Датикум“ АД направи изключително сериозна инвестиция по внедряването на Flash SSD Storage в своята „облачна инфраструктура“. По своята същност технологията се различава от традиционните твърди дискове по това, че не разполага с движещи се части, а използва NAND-базирани флаш чипове и вграден процесор, чрез който се изпълняват операциите по четене и писане от паметта. „Датикум“ АД е част от групата на „Сирма Груп Холдинг“ АД, , която планира скорошно първоначално публично предлагане (IPO) на Българската фондова борса (БФБ-София).

„Най-осезаемото проявление на предимствата на Flash SSD Storage е във времето, нужно за обработване на информацията. Така, например, ако допуснем, че много пъргав човешки мозък работи като Flash SSD Storage и отговаря на въпроса „Как си?“ след 1 секунда с „Добре съм“. То на друг не толкова трениран мозък, но еквивалентен на обикновените SAS HDD, ще са му необходими 12,30 часа, за да отговори. А представяте ли си разговора да се състои от милиони въпроси и отговори?“ – обясни Техническият директор на Датикум АД Милен Николов.

Предимствата на Flash SSD Storage, в сравнение с използването на традиционните твърди дискове (HDD) включват възможност за обработка на голям обем от входно-изходни операции (IOPS), намалено потребление на процесорен ресурс, по-висока производителност, висока скорост на трансфер на данни, ускорено компилиране на файлове, по-бърза обработка на видео изображения, както и ускорено зареждане на клиентските системи. Тези предимства превръщат Flash SSD в най-подходящата технология за критични бизнес системи и приложения, интензивна работа със сървъри за бази данни, индексиране, обработка на логове и големи файлове, поддръжка на портали с високо потребление, както и на системи за управление на бизнеса от клас ERP (Enterprise Resource Planning).

„Именно желанието да съдействаме на нашите клиенти в справянето с предизвикателствата, пред които се изправя бизнесът им, се оказа решаващо за направената инвестиция. Flash SSD Storage е отговорът на клиентските нужди от пространство за съхранение на динамична информация и по-бързо обработване на входно-изходните операции, от увеличаване продуктивността, а също така и на скоростта при достъпване и предоставяне на динамично съдържание от различни бази данни“ – допълва Росен Маринов, Изпълнителен директор на Датикум АД.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *